Sancho's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 06.11.2014 - 13:40
Dzisiaj podczas LD poczu?em daleko bardzo g?st? mas? z?ej, negatywnej energii. Stopniowo mój ?wiat zacz?? si? przemeniac w ciemny, mroczny. Boty by?y wch?aniane i przemieniane w t??e energi?. Utrzymywa?em swoj? koncentracj?, stara?em si? przywróci? wszystko do normalno?ci, jednak przegrywa?em t? walk?. By? mo?e dlatego, ?e jaka? cz?stka mnie chcia?a zamieni? ten ?wiat w jeden wielki mrok. W ko?cu energia dotar?a bardzo blisko mnie. Boty zamienia?y si? w widoczne go?ym okiem wibracje- zbit? mas?. Usiad?em na jakim? kraw??niku na parkingu samochodowym, mrok dopad? mnie dooko?a. Czu?em wssysanie mnie, co? jak w wychodzeniu w oobe. Jednak to by?o tylko na kraw?dziach skóry, nie w ca?ym ciele. Ci?g?e uderzenia, jednak bez odczuwania bólu. D?ugo walczy?em o utrzymanie ?wiat?a, uda?o mi si? odepcha? mas?, jednak za ka?dym razem potem zdobywa?a przewag? i dochodzi?a do mnie. W ko?cu przegra?em i obudzi?em si? ... na ?awce na przystanku w moim mie?cie (oczywi?cie w LD :p ). Piwo sta?o obok mnie wi?c otworzy?em i wypi?em ca?e. W?o?y?em do torby która sta?a na przystanku. Okaza?o si? ?e to torba z zakupami jednej baby. To by by?o na tyle

 
« Następny starszy · Sancho's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz