azumo's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 30.07.2013 - 00:10
Dawno nie dodawa?em wpisów, poniewa? odpoczywa?em od treningu OOBE (czyt. by?em zbyt leniwy). Tak?e za wiele do powiedzenia nie mam, ale nie pisz? te? zupe?nie bez powodu. Jaki? czas temu do?wiadczy?em POT??NYCH wibracji, to ciekawe bo zdarzy?o si? to gdy ogl?da?em film i "odp?ywa?em"- by?em znu?ony snem. Jednym uchem s?ysza?em co si? dzieje dooko?a mnie, a w g?owie mia?em klasyczny pisk opon starego fiata 126p ;p Jakie? komentarze? Jak cz?sto do?wiadczacie wibracji tak po prostu, samych z siebie? :P ]


Pozdrawiam

entry 16.09.2012 - 21:45
Leci ju? drugi tydzie? jak zacz??em intensywnie ?wiczy? OOBE (a raczej techniki z tym zwi?zane). Przeczyta?em troch? porad na forum, a tak?e wypowiedzi "weteranów" takich jak R. Monroe lub Darek Sugier. Tematem jestem nadal zajarany mega lecz przez ostatnie 4 dni nie wykona?em ?adnego kierunku w stron? "wolno?ci". No chocia? w sobot? próbowa?em wsta? o godzinie czwartek, ale wysz?o, ?e wsta?em o szóstej, 45 min przebudzania i do dzie?a, ale nie czu?em zupe?nie nic, niiiic. Troch? si? zrazi?em tym, ale nie zniech?ci?em, b?d? próbowa? dalej. Przesta?em ?wiczy? w godzinach w których chodz? spa?, bo czyta?em ?e jest to bardzo bardzo trudne dla do?wiadczonych podró?ników a co dopiero dla takiego laika jak ja. Ale u?wiadomi?em sobie, ?e ?wiczenia nocne dawa?y mi jako? wi?ksz? satysfakcj? i czu?em, ?e robi? post?p, a kiedy jest widoczny post?p to wszystko idzie lepiej. Tak?e wracam do nocnych ?wicze?, bo te poranne maj? jedn? wielk? wad?, nie chodzi o to, ?e trzeba wcze?nie wsta?, jako? bym to prze?ama?, ale chodzi o to, ?e mog? to tylko stosowa? dwa razy w tygodniu. W nocy z pi?tku na sobot? i z soboty na niedziel?, bo wtedy mam wolne, a tak popylam do szko?y. Poczekam do ferii, albo innego d?u?szego weekendu, wtedy spróbuj?. Na razie b?d? doskonali? si? wieczorkami.


Dzisiaj znowu spróbuj? i ju? czuj?, ?e b?dzie jaki? post?p. ;)

entry 08.09.2012 - 23:10
Siema! Wczoraj próbowa?em tak jak zawsze o 23 po?o?y? si? i zrelaksowa?, ale zupe?nie nic nie by?o ?adnych wibracji ani nic w tym stylu. Wydaje mi si?, ?e po mojej g?owie lata?o za du?o my?li, co jest pewnie win? THC. Dzisiaj ju? "trze?wy" próbuj? ponownie, chocia? jest ju? siedem minut po pó?nocy. Wiem, ?e to ?le, bo systematyczno?? to po?owa sukcesu, ale co mi tam spróbuje. Mam te? wyj?cie B, czyli metoda napisana przez niejakiego Diamond'a . Jest ?atwiejsza od "4+1", co mnie cieszy bo jestem strasznym ?piochem i nie wytrzyma?bym godzin? po za ciep?ym wyrkiem. Tak?e jak zawsze, ?yczcie mi powodzenia, to ju? kolejny dzie?, czuj? ?e wszystko powoli ale idzie do przodu. Z fartem!

entry 06.09.2012 - 21:11
Wczoraj o godzinie 23 znowu próbowa?em, doczeka?em si? tylko "wibracji", ale jestem zadowolony, bo wiem przynajmniej, ?e wszystko idzie w dobrym kierunku. Dodam te?, ?e wibracje pojawi?y si? znowu przy pro?bach do mojego astralnego ja, ciekawe, za pierwszym razem by?o zupe?nie podobnie.


Dzisiaj znowu próbuj?. Licz? na troch? wi?cej :) ?yczcie mi powodzenia!

entry 04.09.2012 - 20:47
Wczoraj o godzinie 23 podda?em si? totalnej relaksacji. Prosi?em swoje astralne ja o to ?eby da? mi jaki? znak, który umocni moj? wiar? w oobe, co zwi?kszy moj? motywacj?, a jak wiadomo odpowiednia motywacja prowadzi do dzia?ania. Tak le??c odpr??y?em si? i zacz??em prosi?. Przez pierwsze 15 minut bez efektów, w dodatku przeszkadza?y mi komary. Ale nadszed? moment w którym moje serce zacz??o wali? jak szalone, w uszach s?ysza?em szumy a cia?o dr?a?o, ale tak jakby... od ?rodka. Jestem prawie pewien, ?e by?y to hipnagogi. Do?? w?t?e, bo straci?em to uczucie po 15-30 sekundach, dok?adnie nie wiem ile to trwa?o.

Dzisiaj znowu spróbuj? przed snem. Obawiam si?, ?e to nic nie da, dlatego zastosuj? metod? "4+1". Budzik nastawiony... No có?, jeszcze godzinka i czas zaczyna?.