Moje Sny


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

2 Stron V   1 2 >
entry 26.11.2018 - 15:12
?ni?o mi si? dzi?

Znowu bradzo zm?czona rano. Jakby mój mózg biega? w nocy.

entry 25.11.2018 - 16:31
Dzisiejszy sen by? o gangsterach, mo?e dlatego, ?e przed snem ogl?da?am o tym serial i k?ad?c si? spa? pomy?la?am, ?e dzi? o tym b?d? ?ni?. Uda?o si? :)

entry 24.11.2018 - 16:44
?ni?o mi si? dzi?, ?e znowu jestem w miejscowo?ci rodzinnej na górkach i siedz? w jakim? domu na imprezie, przy stole zastawionym drinkami i przek?skami siedz? dwie dziewczyny co trzymaj? si? za r?k?, ja i trzej m??czy?ni. Mog?o by? wi?cej ale tylko to zapad?o mi w pami?ci. Impreza trwa?a, rozmawiali?my, g?upie ?arty itd. W pewnym momencie by?am pod prysznicem i wróci?am z mokrymi w?osami. Dalej rozmawiali?my i ?miali?my si?.
Pó?niej akcja przenios?a si? do jakiego? jakby akademika gdzie by?y pokoje z ?ó?kami, dosta?am klucz do swojego pokoju gdzie pisa?o który to mój i które ?ózko moje. By?am z córk? która trzyma?a mnie za r?k?. Nie mog?am znale?? swojego pokoju a m??czy?ni z poprzedniej imprezy przewijali si? po korytarzu. Szuka?am tego pokoju i spotyka?am ró?ne osoby z którymi rozmawia?am ale o czym, nie wiem. Nie z?apa?am sensu tego snu.

entry 23.11.2018 - 10:11
?ni?o mi si?, ?e jestem w domu rodzinnym i rozmawiam z dziadkiem, (chocia? on mieszka gdzie indziej) opowiada? co chce zrobi? przed ?mierci? bo czuje, ?e to ju? blisko. Wydawa? nam polecenia co mamy robi?. Pó?niej posz?am przez ??k? do drugiej babci, jak w dzici?stwie ale tam nie by?o nikogo z domowników (obecnie dziadkowie drudzy nie ?yj? i nikgo tam nie ma) tylko s?siadka Zofia, która umar?a w sierpniu tego roku. Mia?a cukierki i niejako lade jakby je sprzedawa?a, ja by?am z kim? ale nie wiem z kim. Chcia?am, zeby mi da?a cukierki, ale ona w?o?y?a dwa do worka, a reszte jakby chcia?a ukry?. Patrzy?am tak jak nieudolnie chowa te cukierki i nic nie mówi?am. D?ugo to trwa?o. Pó?niej dowiedzia?am si?, ?e dziadek nie ?yje i ?e faktycznie wiedzia?, ?e umrze bo wszystko poza?atwia?.

W drugim ?nie by?am na korytarzu w szpitalu z kole?ank? z pracy, biegali lekarze do jakiego? pokoju w którym kto? le?a? i by?o tam du?o ubranych w kurtki ludzi, którzy g?o?no szeptali. Siedzia?ysmy na ?awce, a dwie piel?gniarki zacz??y rozmawia? o mojej kole?ance, ?e nie ma skrupu?ów, ?e jak mog?a tak robi?. Obmawia?y j? jakby nie wiedzia?y, ?e my siedzimy na korytarzu i wszystko s?yszymy. Kole?anka zacz??a pods?uchiwa? i nachyla? si? w ich kierunku. A gdy us?ysza?a o co chodzi zacz??a patrze? na mnie i p?aka?. A ja nie wiedzia?am co powiedzie? tylko patrzy?am raz na ni? raz na lekarki.

entry 22.11.2018 - 09:43
Wczoraj w nocy zdarzy?a si? bardzo dziwna rzecz, otworzy?am oczy (le??c w ?ó?ku) i zobaczy?am przed sob? du?? paj?czyn? na wpó? sko?czon?, która by?a po??czona nitk? od góry z sufitu i od boku z zas?on?. Wystarszy?am si? okrutnie bo pomy?la?am, ?e napewno jest tam jaki? wielki paj?k. Podskoczy?am z ?ó?ka i za?wieci?am lampk? dopiero wtedy poczu?am, ?e jestem obudzona. Ma? mój obudzi? si? i zapyta? co si? dzieje, a ja powiedzia?am, ?e nic ?e jakas paj?czyna mi po buzi ?askota?a albo mo?e w?os. Zgasi?am lampk? i po?o?y?am si? spowrotem. A on jeszcze powiedzia?, ?e pewnie nie doko?ca spa?am, na wpó? pewnie ju? mi si? ?ni?o, a na wpó? widzia?am pokój.

Wydaje mi si?, ?e widzia?am to moimi astralmnymi oczami bo by?o bardzo realistyczne ale tak si? przestraszy?am, ?e wróci?am, wsta?am i za?wieci?am ?wiat?o. ;o
Co zrobi?, ?eby si? tego nie ba? ?

2 Stron V   1 2 >  
Mój obraz