oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

2 Stron V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Przenoszenie ?wiadomo?ci, ?wiczenie koncentracji i wizualizacji
MadziaKK
post 31.10.2015 - 14:32
Post #22


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 401

Notatnik


CYTAT(Majin @ 31.10.2015 - 11:44) *
Witajcie, od?wie?am temat.
Od pewnego czasu do?wiadczam dziwnego uczucia "wci?gania" jak przerzucam ?wiadomo??. Kiedy pierwszy raz próbowa?am przerzuca? ?wiadomo?? to sz?o mi to opornie i obraz szybko znika? i w efekcie bola?a mnie g?owa . :P Od chyba kilku miesi?cy spontanicznie do?wiadczam przeskakiwania ?wiadomo?ci. Na przyk?ad dzi?, siedzia?am na ?ó?ku spojrza?am w okno, które wychodzi na podwórko, w oddali by?o wida? budynek w którym Pani sta?a oparta o okno i pali?a papierosa, s?o?ce na ni? pada?o i wida? by?o, ?e si? cieszy tym dniem. I w tym momencie nagle poczu?am wci?ganie, moja ?wiadomo?? zacz??a lecie? w jej stron? i mia?am tak? ogromn? ch?? spojrzenia jej oczami. Czu?am, ?e jak na to w pe?ni pozwol? to b?d? widzie? to co ona. To by?o tak silne i tak wci?gaj?ce, ?e trudno mi by?o to opanowa?. Ale strach by? silniejszy i "wróci?am" do siebie. Po prostu ba?am si?, ?e utkn? w jej ?wiadomo?ci. Czy to jest w ogóle mo?liwe? Czy mo?na utkn?? w czyjej? ?wiadomo?ci? Czyta?am o bilokacji, ale to raczej nie jest do ko?ca to...


no to si? odwa? ;p chocia? ja te? panikuj? przy byle parali?u np ;) czy jak mi co? znika z pola widzenia, ale... wg tego jak mo?na widzie? czyimi? oczami, to wg mnie to nie jest jednoznaczne tylko z "oczami". Cz?owiek pos?uguje si? ró?nymi energiami (g?sto?ciami energii, czy jakby to inaczej nazwa? pasmami). Samo przywi?zanie si? do tego, co widzimy - z nauki ?wiata - co wida? to jest, to to jest to pasmo energii, które ci??ko zmieni? "na chwil?". Bez problemu na ka?dym kroku, ludzie zmieniaj? emocje, uczucia, poczucia (np bezradno?ci na jakie? przeciwstawne, albo po?rednie), a to dalej "tylko" i a? g?ówne energie jakimi postrzegamy ?wiat. ?wiat pe?en energii, tylko nasze odbiorniki ró?nie s? nastrojone ;) No i nie ma co oczekiwa?, ?e warto zbada? ka?de pasmo energii, niektóre zwyczajnie nie wspó?graj? z kim? i tyle.
Ale w smie nie napisa?am tego, co chcia?am zaczynaj?c odpowiada? w ty temacie... cz?sto zdarza mi si?, ?e "po?yczam" sobie czyj? punkt widzenia na niektóre sprawy. Nie jest to wcielenie si?, tylko po?yczanie, takie badanie, jaki ma pogl?d na ?ycie, itp. Moje emocje, jak to nazywam, mój ?wiatopogl?d jest równie? dost?pny dla zainteresowanych. Jak ka?dego ;p Nie jest za fajny, uprzedzam. Wiec, wiem, na swojej skórze, na swoim do?wiadczeniu, ?e tak te? mo?na i nie koniecznie trzeba wychodzi? ze swojego cia?a, ?eby zbada? co? innego :) Poza tym, ?e.. chocia? si? zastanawiam, czy si? nie przestrasz? co niektórzy wra?liwi.. wi?c mo?e omin? na razie inne moje do?wiadczenia, ?eby to co prze?y?am do tej pory i opisuj? nie by?o "skasowane" ;)

Pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
masa
post 01.11.2015 - 08:33
Post #23


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1037

Notatnik


CYTAT(Majin @ 31.10.2015 - 11:44) *
Witajcie, od?wie?am temat.
Od pewnego czasu do?wiadczam dziwnego uczucia "wci?gania" jak przerzucam ?wiadomo??. Kiedy pierwszy raz próbowa?am przerzuca? ?wiadomo?? to sz?o mi to opornie i obraz szybko znika? i w efekcie bola?a mnie g?owa . :P Od chyba kilku miesi?cy spontanicznie do?wiadczam przeskakiwania ?wiadomo?ci. Na przyk?ad dzi?, siedzia?am na ?ó?ku spojrza?am w okno, które wychodzi na podwórko, w oddali by?o wida? budynek w którym Pani sta?a oparta o okno i pali?a papierosa, s?o?ce na ni? pada?o i wida? by?o, ?e si? cieszy tym dniem. I w tym momencie nagle poczu?am wci?ganie, moja ?wiadomo?? zacz??a lecie? w jej stron? i mia?am tak? ogromn? ch?? spojrzenia jej oczami. Czu?am, ?e jak na to w pe?ni pozwol? to b?d? widzie? to co ona. To by?o tak silne i tak wci?gaj?ce, ?e trudno mi by?o to opanowa?. Ale strach by? silniejszy i "wróci?am" do siebie. Po prostu ba?am si?, ?e utkn? w jej ?wiadomo?ci. Czy to jest w ogóle mo?liwe? Czy mo?na utkn?? w czyjej? ?wiadomo?ci? Czyta?am o bilokacji, ale to raczej nie jest do ko?ca to...


Zdolno?? odczuwania stanów psychicznych innych osób, "widzenia" z ich perspektywy rzeczywisto?ci jest jak najbardziej mo?liwa, psycholog to zjawisko nazwie empati?, "podró?nik" dostrojeniem. Nie mo?na utkn??, zjawisko to wymaga koncentracji, wyciszenia w?asnych my?li, emocji i otwarto?ci. Z tym dos?ownym widzeniem, ponosi Ci? chyba troch? fantazja ale kto wie, spróbuj nast?pnym razem to jest ca?kowicie bezpieczne.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 01.11.2015 - 18:58
Post #24


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Troch? nie do tematu, ale ciekawe:

http://dobrewiadomosci.net.pl/914-teoria-k...o-wszechswiata/

Teoria kwantowa dowodzi, ?e ?wiadomo?? w momencie ?mierci przenosi si? do innego wszech?wiata
Go to the top of the page
 
+Quote Post
noso?amacz
post 01.11.2015 - 21:05
Post #25


Efekt Jojo
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 391

Notatnik


teoria kwantowa dowodzi? sugeruje!
ps moja prqwda jest najmojsza!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki noso?amacz za ten przydatny wpis:
bielik110, Szawe?
aumakumma
post 25.02.2016 - 05:02
Post #26


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 209

Notatnik


To jest przeniesienie ?wiadomo?ci:
https://www.youtube.com/watch?v=37lVrrTq6-g
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki aumakumma za ten przydatny wpis:
noso?amacz
noso?amacz
post 25.02.2016 - 09:54
Post #27


Efekt Jojo
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 391

Notatnik


dzieki a?ma za od?wie?enie tematu. twój post kompletnie nie pasowa? mi do tematu i przeczyta??m go od pocz?tku. chyba pierwszy raz go zrozumia?em XD

to bardziej ?wiadomo?? obserwatora ni? przeniesienie wiadomo?ci. chocia? przenie?? ?wiadomos? mo?na ju? ogl?daj?c wci?gaj?cy film, czy graj?c w jak?s wci?gaj?c? gre.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aumakumma
post 13.05.2016 - 23:48
Post #28


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 209

Notatnik


Opanowanie wszelkich emocji,kontrolowany oddech i odruchy,matematycznie wytyczona analiza i pami?? ?wiadka. To jak w oobe:). Superhot. Pozycja obserwatora gwarantuje wej?cie w ka?dy temat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Foks
post 14.05.2016 - 11:56
Post #29


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 781

NotatnikOdno?nie tego tematu, mam czasami takie przeczucia jak kto? spogl?da na mnie z wrogo?ci?, czuje emocje ludzi mimo tego ?e wielu oszustów czuje, jako? ci?gnie mnie do nich i ich eksploruje. Tak odbieram to jakbym bada?, nieraz przewiduje zachowania ludzi, by unikn?? zb?dnych konwersacji próbuje omin?? wszystko przytakuj?c jednocze?nie nie zgadzaj?c si? tym samym unikaj?c sprzeczki. Kto? morze powiedzie? ?e stosuje rodzaj manipulacji, lepszy taki rodzaj ni? odczuwanie wrogo?ci wywo?uj?ce os?abienie w nast?pstwie którego relacje miedzy lud?mi powoduj? gwo?d? do trumny... Nauczy?em si? nie mówi? o tym co kto? nie ma us?ysze?, chyba ?e b?dzie to motywacja do zmiany poprzez wprowadzenie kogo? w do?wiadczenia poza cielesne, jak czujemy si? dowarto?ciowani ?atwiej przyci?gamy innych ludzi bo w sumie wszystko jest fal? odczu? my jak drzewa ro?liny-jelita-korzenie, nasiona stworzenie istoty przy?mione nauk? szkoln? opart? na domys?ach. Gwiazdy na niebie ilo?? planet wszystko nale??ce do jednej ro?liny wszech?wiata...Tworzenie muzyki, posi?ków mieszanie inspiracji wszystko jest sztuka tworzenia. My sami tworzymy nas w przysz?o?ci i wspominaj?c przesz?o?? lecz oddalaj?c si? od cia?a przedstawiamy obraz siebie ?yj?c tu i teraz nie b?d?c szale?cem a korzystaj?c z wy?szej istoty w?asnego siebie.
W sumei w prostocie jest sens...Oddychamy jak wszystko, czujemy jak ka?dy, ranimy si? b?d?c wyrzuconymi z raju swojej w?asnej wszechwiedzy która zosta?? ograniczona przez system nauki, jednocze?nie wpojono nam blokad? w?a?nie takich stanów jaki opisa? autor tematu.
W transie widzia?em wiele by? oddech i wróci?em spowrotem...Wyderzy?em raz ponad gwiazdy, lecz wszystko jakby sie ulotni?o wraz z utrat? przytomno?ci i pobudka nast?pnego dnia wraz z g?osami których na szcz??cie nie s?ysz?. Wi?c pozostaje przy prowadzeniu ?ycia z zasadami jakie mi wykreowano, w wiedzy wystarczaj?cej tym samym mniej materialnej od dawnej.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Foks za ten przydatny wpis:
Se7en
masa
post 15.05.2016 - 23:13
Post #30


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1037

Notatnik


Wyciszenie w?asnych my?li i emocji i koncentracja na obiekcje jednak zamiast przenoszenie nazwa? bym to dostrojeniem, nie ma drogi ani obserwatora w sensie fizycznym wiec co tu przenosi??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki masa za ten przydatny wpis:
Foks, Po?eracz Chmur

2 Stron V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park