Moje Sny


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 23.11.2018 - 10:11
?ni?o mi si?, ?e jestem w domu rodzinnym i rozmawiam z dziadkiem, (chocia? on mieszka gdzie indziej) opowiada? co chce zrobi? przed ?mierci? bo czuje, ?e to ju? blisko. Wydawa? nam polecenia co mamy robi?. Pó?niej posz?am przez ??k? do drugiej babci, jak w dzici?stwie ale tam nie by?o nikogo z domowników (obecnie dziadkowie drudzy nie ?yj? i nikgo tam nie ma) tylko s?siadka Zofia, która umar?a w sierpniu tego roku. Mia?a cukierki i niejako lade jakby je sprzedawa?a, ja by?am z kim? ale nie wiem z kim. Chcia?am, zeby mi da?a cukierki, ale ona w?o?y?a dwa do worka, a reszte jakby chcia?a ukry?. Patrzy?am tak jak nieudolnie chowa te cukierki i nic nie mówi?am. D?ugo to trwa?o. Pó?niej dowiedzia?am si?, ?e dziadek nie ?yje i ?e faktycznie wiedzia?, ?e umrze bo wszystko poza?atwia?.

W drugim ?nie by?am na korytarzu w szpitalu z kole?ank? z pracy, biegali lekarze do jakiego? pokoju w którym kto? le?a? i by?o tam du?o ubranych w kurtki ludzi, którzy g?o?no szeptali. Siedzia?ysmy na ?awce, a dwie piel?gniarki zacz??y rozmawia? o mojej kole?ance, ?e nie ma skrupu?ów, ?e jak mog?a tak robi?. Obmawia?y j? jakby nie wiedzia?y, ?e my siedzimy na korytarzu i wszystko s?yszymy. Kole?anka zacz??a pods?uchiwa? i nachyla? si? w ich kierunku. A gdy us?ysza?a o co chodzi zacz??a patrze? na mnie i p?aka?. A ja nie wiedzia?am co powiedzie? tylko patrzy?am raz na ni? raz na lekarki.

 
« Następny starszy · Moje Sny · Następny nowszy »
 
Mój obraz