Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

pieczywo - do?wiadczenia

Spontan 2

Wczoraj
Nie mog?em zasn?? tej nocy i cz?sto budzi?em si? w ?rodku. Nad ranem ko?o 6 to samo. Wiedzia?em, ?e za chwile mog? przyj?? wibracje ale nie chcia?em tego bo za jakie? dwie godziny mia?em wstawa? i jecha? na poprawk? egzaminu. Jednak podj??em decyzje o wyj?ciu. Nie czeka?em nawet na wibracje... by?em w stanie pomi?dzy snem, a jaw? - cia?o astralne lewitowa?o w styczno?ci z fizycznym. Obróci?em si? energicznie i spad?em z ?ó?ka. Wsta?em, oczy mia?em zamkni?te. Otworzy?em jedno (lewe) ale otworzy?o si? to fizyczne (gdy wróci?em do cia?a widok by? ten sam). Czym pr?dzej je zamkn??em i dostroi?em prawe oko. Wylecia?em na zewn?trz. Klimacik wiosenny, zielono, drzewa (by?o ich wi?cej ni? w fizyce) bujaj? si? lekko od powiewów wiatru. Domy by?y znowu nowocze?niejsze i by?a ich wi?ksza ilo??. Dalej na chodnikach przechadzali si? ludzie... szli do centrum mojej miejscowo?ci (mo?e do ko?cio?a). Dostroi?em drugie oko (zaj??o mi to dobre 50% ca?ego wypadu) i ruszy?em w stron? przypadkowo wybranego domu. O dziwo zacz?? mnie goni? mój pies. Podskakiwa? prawie tak wysoko gdzie by?em zawieszony w powietrzu - jakie? 15m. Wygoni?em go na podwórko. Dolecia?em do domu. Zauwa?y?em, ?e z komina b?d? z jego okolic wydostaje si? jaka? ró?owa mgie?ka/dymek. Pomy?la?em, ?e to pewnie norma i postanowi?em dosta? si? do ?rodka domu przez szczyt dachu. Zanurkowa?em g?ow? i zanurzy?em r?k?. Sz?o ci??ko i opornie... u?y?em zbyt du?o si?y i ruszy?em si? w ciele fizycznym :/
ps. Poprawk? zaliczy?em :)

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services