p?ywak's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 27.09.2018 - 20:00
mia?em dzi? dziwny sen, nie wiem nawet czy by? to LDek, bo drzema?em sobie po obiedzie, wi?c sen by? raczej p?ytki i ?wiadomy. ?ni? mi si? mój przyjaciel z m?odo?ci, który zgin?? tragicznie w wypadku samochodowym 26 lat temu, a ja nawet o nim ostatnio nie my?la?em ani go nie przywo?ywa?em, mam za to kontakt z jego córk?. W ka?dym razie sen by? bardzo realistyczny i jakby aktualny. On pojawia si? jako m?ody, dwudziestokilkuletni ch?opak, jakiego zna?em, wraz z ?on? (jej nie zna?em, wi?c chyba jest nowa), do?? atrakcyjn? oraz z trójk? ma?ych dzieci, to by?y dwie córeczki i ch?opaczek, wiek mo?e 2 do 5 lat, a wi?c nowo za?o?ona rodzina. On przyszed? na jakie? zaj?cia, jak mi t?umaczy?, udziela lekcji ?piewu prywatnie, a ?ona i dzieci mu w tym asystuj?. Potem pokazywa? mi jakie? blaszane kubki i chcia?, ?ebym dla niego takie wyszukiwa?, ale oryginalne, to dobrze zarobi?. Z tym ?piewem to troch? si? zdziwi?em, bo on nigdy nie mia? g?osu ani zami?owania do ?piewu, nale?eli?my do tych co bojkotowali ?piewanie na lekcjach, no ale wszystko mog?o si? zmieni?. I chyba tak si? sta?o tym razem. Nawet si? z nimi nie po?egna?em, nie zapyta?em sk?d si? tu wzi??, tak jako? mi umkn?? z tego snu. Zastanawiam si? czy by?o to tylko wspomnienie (ale sk?d w takim razie ta rodzina, przecie? ja jej sobie nie wymy?li?em). A mo?e by?o to co? wi?cej, jaka? wizja ?ycia mojego przyjaciela w tera?niejszo?ci, w nowym ?yciu, to by t?umaczy?o dlaczego nie rozmawiali?my o przesz?o?ci, bo on jej na pewno nie pami?ta?, ale pami?ta? przecie? mnie. Wszystko to takie tajemnicze...

 
« Następny starszy · p?ywak's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz