p?ywak's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 28.12.2017 - 14:11
postanowi?em dokona? chocia? jednego wpisu za rok 2017, bo ju? si? ko?czy a ja, jak dot?d nie mia?em okazji nic w tym roku wpisa?. Z?o?y?o si? na to kilka przyczyn. Przede wszystkim nie mia?em i nie miewam OOBE, czasem tylko jaki? krótki LDek, ale nie na tyle interesuj?cy i przekonuj?cy, ?eby zrobi? notatk?. Ponadto mia?em w tym roku przeprowadzk? z Niemiec do Polski, potem remont mieszkania, wakacje i liczne wyjazdy, w ko?cu praca, wi?c by?em do?? ograniczony czasowo. Najwi?cej czasu na mistyk? przeznaczy?em w listopadzie, chocia? te? mia?em wtedy stress z powodu nieprzemy?lanego wyjazdu do Niemiec do pracy. Na szcz??cie moje osobiste sprawy jako? si? pouk?ada?y i powoli wracam do normalno?ci, szukam ci?gle pewnej stabilizacji ?yciowej. Bardzo cz?sto medytowa?em w tym roku, potrafi?em si? wy??czy? z otoczenia i zrelaksowa?. Nie sz?a w parze z tym projekcja astralna, albo tylko w niewielkim stopniu, dlatego nie by?o zapisów. Pomimo, ?e ten rok by? ubogi w prze?ycia mistyczne (ale w inne nie), chce to nadgoni? w nast?pnym roku, ale te? na spokojnie. Za ka?dym razem jednak czu?em prze?ycie mistyczne, obecno?? Si?y Wy?szej czyli Boga. My?l?, ?e to mi te? pomog?o w rozwi?zywaniu problemów i podejmowaniu s?usznych decyzji. Opis swoich prze?y? jest zawsze podobny, wa?niejsze s? chyba emocje. Wiele my?l? o ?mierci i tym co jest potem, coraz cz??ciej si? z ni? potrafi? godzi? i j? akceptowa?, a nawet rozumie?. Na ile mo?na j? zrozumie?, tego nie wiem, ale wierz?, ?e co? dalej jest i postaram si? to co? opisa? w nast?pnym roku.

 
« Następny starszy · p?ywak's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz