oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Temat pomocy
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania   

> Logowanie i Wylogowywanie
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Je?li nie wybra?e? opcji Zapami?taj mnie podczas logowania, albo wchodzisz na  forum z innego komputera, b?dziesz musia? si? za?ogowa? w celu po??czenia ci? z  twoim profilem u?ytkownika. Wtedy forum ci? rozpozna.

Podczas logowania, mo?esz zdecydowa? czy forum ma ci? zapami?ta? ( zostan? pobrane pliki cookies umo?liwiaj?ce to). Ustawienie tej opcji na Tak spowoduje automatyczne logowanie ci? na forum, gdy wrócisz. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nie zalecamy u?ywanie tej opcji, gdy komputer jest u?ytkowany przez wi?cej osób.

Podczas logowania masz tak?e mo?liwo?? zdecydowa? czy chcesz by? widoczny na licie aktywnych u?ytkowników. Je?li nie chcesz zaznacz opcje Nie dodawaj mnie do aktywnych u?ytkowników. Po zastosowaniu tej opcji twój nick nie zostanie dodany do listy aktywnych  u?ytkowników.

Wylogowywanie jest bardzo proste i sprowadza si? do klikni?cia na Wyloguj widocznego po za?ogowaniu. Je?li po klikni?ciu na Wyloguj nie zostaniesz  wylogowany musisz r?cznie usun?? cookies. Wi?cej informacji w temacie Usuwanie  plików Cookies.
Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park