oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Technika Budzikowa Na Obe.
klucznik
post 07.07.2015 - 18:10
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 136

Notatnik


Kiedy? tak na szybkiego potrzebowa?em mie? obe.
Wymy?li?em co? takiego.
Ustawia?em budzik który mnie budzi? co 5 minut.
Pierwsza pobudka po ok. 3.5h. snu.
Za ka?dym razem jak mnie budzi? to wstawa?em z ?ózka i ledwo otwartymi oczami szed?em pod okno i robi?em Tr.
Próbowa?em wsadzi? r?k? w szyb?. Albo oddycha? przez zatkany noc.
Czasem otwiera?em oczy szerzej aby zobaczy? czy ?wiat za oknem jest normalny.
Potem wraca?em do wyra i szed?em spa? lub rozmy?laj?c o snach i potem zasypiaj?c.
I tak wku?ko.
Efekt by? taki ?e przez tydzie? mia?em kilka obe pomieszane z fa?szywymi przebudzeniami.
?adna noc nie by?a zmarnowana jak nie obe to mia?em fa?szywe przebudzenie.
Technika ma jedn? wad?.
Ma si? po niej wory pod oczami.

Dzisiaj znalaz?em troch? podobn? technik? w necie.
Mo?e komu? si? przyda:)

Poni?szy tekst jest t?umaczeniem metody z angielskiego forum. T?umaczenia autorstwa Emjotes'a.

"How To OBE Almost Every Moring" Jak Opuszcza? Cia?o ka?dego ranka?

Jest to bardzo prosta i efektywna technika nie wymaga ?adnych zdolno?ci mentalnej czy dyscypliny. Gdy przez pierwsze 2 tygodnie stara?em si? sprawdzi? Efektywno?? tej techniki okaza?o si? ze jest to ponad 80% w moim przypadku.

Metoda ta bazuje na metodach 'wsta? i wró? do ?ó?ka' czy 'inkubacja snu'. Wszystko, co musicie zrobi? wprowadzenie waszego cia?a w stan 'wybrudzony umys? / ?pi?ce cia?o' przez zapadniecie w sen i wybrudzenie si? rankiem. W?a?nie poranek jest najlepszym czasem do osi?gni?cia tego stanu, poniewa? twój poziom melatoniny w tym czasie jest optymalny.

Wa?ne jest, aby zastosowa? t? technik? dok?adnie tak jak jest ona opisana, dok?adnie, co do s?owa. Próby, w których mi si? nie uda?o wyj?? to w?a?nie by?y próby, w których próbowa?em co? zmieni?.

Dla niektórych ludzi ta metoda mo?e by? trudna do wykonania gdy? nie potrafi? oni po przebudzeniu ponownie zapa?? w sen, albo po wy??czeniu budzika k?ad? si? spa? nie nastawiaj?c go ponownie. Gdy jednak wyeliminujemy te dwa przypadki zawsze uda nam si? uzyska? jaki? efekt, za pierwszym razem mog? by? to wibracje a? w ko?cu doznamy OBE.

Aby zminimalizowa? te dwie wymienione trudno?ci, mocno zaleca si?, aby przed snem wykona? 'sleep training routines - trening spokojnego ?nienia'.

Opis TECHNIKI :

* Potrzebnym nam b?dzie budzik, musisz mie? pewno?? ze dzwonek w budziku jest g?o?ny na tyle aby? si? obudzi? dok?adnie gdy zadzwoni a nie 2 czy 3 min pó?niej.

* Alarm w budziku ustaw na trzy godziny przed tym jak wstajesz normalnie.

* D?wi?k w budziku powinien by? ustawiony na najg?o?niejszy jaki jest mo?liwy. B?dziesz potrzebowa? budzika, aby ponownie wsta?, wiele razy ludzie budz? si? u?ywaj?c budzika wy??czaj? go, ale przez ca?y czas, gdy ten dzwoni oni ?pi?.

* Po?ó? si? spa? o normalnej porze.

* Je?li zdarza ci si? wraca? spa? odrazu po przebudzeniu, i nie jeste? tak bardzo g?odny to trzyma ci? sen, wiec mo?esz dalej kontynuowa?. Ale je?li zdarzy ci si? cos przez co nie b?dziesz móg? ponownie zasn?? to powiniene? porobi? co? przez oko?o 2 godziny to powinno dostatecznie wymusi? zm?czenie aby wróci? ponownie spa?. Jest to w?a?nie moment w którym 'sleep training routines' jest pomocny. Pomaga on w poznaniu na jaki okres czasu powiniene? pozostawa? przytomny po przebudzeniu je?li nie mo?esz zasn??.

* Je?li jeste? bardzo g?odny, zjedz co? bardzo lekkiego, nie powinno by? to nic s?odkiego oraz nic bardzo obfitego, dobrze by by?o gdyby by? to jaki? owoc typu banan albo napój ale nie s?odki z du?a ilo?ci? protein. Po prostu powinno by? to na tyle lekkie aby nie wymaga?o du?ego wysi?ku ze strony twojego systemu pokarmowego by to strawi?.

* Ustaw alarm swojego budzika na godzinie w której normalnie si? budzisz plus jedna godzinie.

* W?ó? zatyczki do uszu.

* U?yj techniki MILD. Wasza pod?wiadomo?? b?dzie odpowiada? na wasze my?li poniewa? b?dziecie zapada? w sen, a wiec wypowiedzcie sobie w my?lach skierowana do siebie pro?b? "?atwo zapadam w sen a gdy si? obudz? b?d? gotowy na OBE" "Je?li b?d? ?ni?, b?d? o tym wiedzia? i z LD automatycznie przejd? w OBE"

* Ustaw alarm na 4minuty.

* Zrelaksuj si? i staraj si? ponownie zapa?? w sen, spokojnie je?li nie uda ci si? zasn?? wci?gu 4 min zrelaksuj si? jak to tylko mo?liwe. Wykonuj?c 'rhythm napping' lawo mo?na pomiesza? my?li przez co gdy nast?pi separacja ty dalej b?dziesz uwa?a?, ?e jeste? w ciele fizycznym. Gdy budzik wy??czy si? a ty b?dziesz siedzia? i g?owi? si? nad dziwnym wyg?adem budzika, oka?e si?, ?e jeste? w?a?nie poza cia?em! Gdy budzik zacznie dzwoni? zrób RT(reality test - test rzeczywisto?ci) poniewa? mo?esz wyj?? z cia?a nawet nie wiedz?c o tym. Moim ulubionym RT jest sprawdzenie czy mój palce przejdzie przez ?cian?, mo?esz równie? postara? si? wyd?u?y? swoje r?ce czy te? palce.

* Czym mniej ruchów b?dziecie wykonywa? tym efektywniejsza biedzie ta technika, pozostawaj w jednej pozycji, staraj si? nie porusza? nawet swoimi oczami. Je?li b?dziesz resetowa? budzik staraj si? zrobi? to bez otwarcia oczu poruszaj?c tylko kciukiem je?li to tylko mo?liwe.

* Gdy Budzik zadzwoni, zrób RT i nastaw dzwonienie na 8 min., po czym staraj si? zasn??.

* Gdy Budzik zadzwoni, zrob RT i nastaw dzwonienie na 12 min. po czym staraj si? zasn??.

* Gdy Budzik zadzwoni, zrob RT i nastaw dzwonienie na 16 min. po czym staraj si? zasn??.

* Gdy Budzik zadzwoni, zrob RT i nastaw dzwonienie na 20 min. po czym staraj si? zasn??.

* Gdy Budzik zadzwoni, zrob RT i nastaw dzwonienie na 20 min. po czym staraj si? zasn??.

* W ko?cu nastaw budzik aby dzwoni? co 4min w kó?ko a? alarm si? wy??czy albo zadecydujesz o zako?czeniu.

Czego oczekuje.

Zwykle udaje mi si? wyj?? w pierwszych 10 minutach pierwszego albo drugiego 20 minutowego okresu nastawienia budzika. Je?li docieracie do 4minutowego powtarzania prawdopodobnie zaczynacie wkracza? w LD (Lucid Dreams - ?wiadomy Sen)

Najprawdopodobniej uda ci si? wyj?? albo co najmniej do?wiadczysz rzeczy wymienionych w tej ksi??ce 'How To Tell How Close You Are To An OBE'. Je?li chcesz ponownie wyj?? zacznij z 4 minutowym okresem dzwonienia budzika, a pó?niej 8min itd.. Musisz zacz?? od samego pocz?tku poniewa? inaczej ci si? nie uda.

Za ka?dym razem gdy pójdziesz spa? po przebudzeniu staraj si? nie porusza? i postaraj si? ponownie zasn??, parali? senny jest wtedy bardziej prawdopodobny. 100% parali?u jest idealnym stanem by wyj??, poniewa? wyeliminowana jest wtedy pomy?ka i je?li tylko wiesz, co masz robi? nie mo?esz tego zepsu?. Spokojnie zacznij g??boko oddycha? a? wyjdziesz.

Je?li wkraczasz w LD mo?esz przej?? kontrole nas snem. Alternatywnie mo?esz rozkoszowa? si? samym snem albo teleportowa? si? do swojego cia?a i spróbowa? wyj?? z niego, co oznacza przej?cie w OBE .

Je?li obudzisz si? z uczuciem ci??ko?ci i wibracjami, a ty starasz si? ruszy? cz??ci? cia?a a zamiast tego powiniene? skupi? si? na ruszeniu twojego ca?ego cia?a. Je?li jeste? pocz?tkuj?cy i starasz si? porusza? swoim astralnym ramieniem, aby wej?? na lin?(technika Liny) albo wytoczy? si? ze swojego cia?a to istnieje spora szansa na to, ?e poruszysz swoim fizycznym cia?em knoc?c ca?y wysi?ek. Lepszym rozwi?zaniem jest skoncentrowanie si? na sile grawitacji, aby wypchn??a ci? ona poza cia?o.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki klucznik za ten przydatny wpis:
Se7en
noso?amacz
post 08.07.2015 - 02:02
Post #2


Efekt Jojo
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 391

Notatnik


technika boska, tylko trzeba pamieta?, ?e ka?da technika jest elastyczna. mo?e by? te? od razu 4min chocia? najwygodniej mi jak jest 10 min. tylko zaglebiac si? w sen, nie kontynowac go.

moje uwagi to:
rób to na ?wie?o. wytrzymaj do 2/3 w nocy i zaczynaj drzema? (10min) im wi?ksze zm?czenie tym wi?ksz? efekttwnosc.
jak ci? to nie m?czy potrenuj mózg przed za?ni?ciem. pamie?, wyobra?nia, cokolwiek. nie polecam alkocholu/tabletek na zwiekszenie sennosci.

picie i jedzenie nie ma znaczenia,(normalne) chyba ze brzuch jest okr?g?y, a ?pisz na nim. jak ?pisz na plecach to luz

jak wylaczysz budzik to staraj si? najpierw wyobrazi? ruch a puzniej go wykonaj

im mniej ruchu tym lepiej. tr-y mo?na tez robi? psychicznie:)

wylaczaj budzik drzemk? po wyobrazeniu sobie ruchu(tr-a)


technika bazuje na fa?szywym wybudzeniu. wi?c jest nawet wygodna:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park