Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Komentarze do hase? Obepedii _ [Obepedia] Honor

Napisany przez: OOOOOOO 11.01.2008 - 21:03

Tytu? artyku?u: http://www.oobe.pl/park/index.php?autocom=ibwiki&cmd=article&id=24
Opis artyku?u: ochrona godno?ci
Kategoria: http://www.oobe.pl/park/index.php?autocom=ibwiki&cmd=cat&id=2
Data dodania: 11.01.2008 - 21:03
Data utworzenia: http://www.oobe.pl/park/index.php?showuser=3042

http://www.obemaniak.pl

Napisany przez: Kronopio 11.01.2008 - 21:41

CYTAT
Narz?dzie „ja”, zwi?zane z siln? i gr? GTA,

Nie jestem w stanie poj?? sensu tego zdania. Prosz? o szersze wyja?nienie.

Napisany przez: Eden 11.01.2008 - 21:52

GTA- Grand Theft Auto, jedna z gier na pieca i konsole, gdzie kopie sie staruszki po brzucach i nie tylko :)

Napisany przez: OOOOOOO 11.01.2008 - 23:27

Zauwa?y?em pewn?, techniczn? prawid?owo??, a mianowicie: gdy zamieszcz? jakikolwiek tekst pod górnym, pierwszym postem informuj?cym o nowej definicji w dziale artyku?y, znika on po edytowaniu definicji zamieszczonej w obepedii. Zupe?nie jakby program od?wie?a? i usuwa? wszystko co pod górnym postem si? znajduj?. W takiej sytuacji miejscem lokalizacji pierwszej, pierwotnej wersji definicji musi by? oddzielny post. Wydaj si? zasadne przechowywanie takiej kopii, cho?by ze wzgl?dów czysto merytorycznych, jak i ze wzgl?dów bezpiecze?stwa, gdy niekompetentna, nie b?d?ca w temacie osoba, dokona zmian w edycji i z ci??ko wypracowanej definicji zrobi be?kot nic nieznacz?cych s?ów, tylko po to by zwróci? uwag? na swoje niedowarto?ciowane pseudo ego, tudzie? da? upust sowim emocjom przenosz?c je na to zacne miejsce jakim jest nasze forum. Pseudo-fachurom i post ?punom mówi? stanowcze NIE ! Trzy razy zastanów si? co piszesz i co wnosisz swoim postem zw?aszcza do obepedii. Niniejszym co nast?puj?, bo chore gry wyczuwam z daleka:

Tworz? definicj? dalej, jak czyni?em to wcze?niej, daj?c z siebie na maksa wszystko, by by?a maksymalnie zwi?z?a, zrozumia?a, czytelna, esencjonalna. Nast?pnie umieszczam j? w obepedii oraz zapisuj? j? w postaci kopi zapasowej w oddzielnym po?cie w dziale artyku?y, po czym kategorycznie nie bior? odpowiedzialno?ci za to, co si? z ni? dzieje, mimo, ?e mój nick OOOOOOO (7kul) widniej? jako pierwotnego za?o?yciela, oraz nie uczestnicz? w dyskusji na jej temat. Nie uczestnicz? w tej grze. Dlaczego? Bez uzasadnienia…

Tekst powy?szy wklejam automatycznie po ka?dej, ?wie? naniesionej definicji, która w pierwszej i pierwotnej wersji ma nast?puj?ce brzmienie:


HONOR – postawa oparta na po??czeniu wewn?trznego poczucie w?asnej warto?ci ze s?uszno?ci? wyznawanych zasad. Narz?dzie „ja”, zwi?zane z siln? i stabiln? samoocen?, s?u??ce do ochrony godno?ci osobistej, szacunku i idei, z którymi identyfikuj? si? dysponet.
----------------
11.01.2008r. godz.23.37
------------
zmiany definicji dokona? niejaki user o nicku: oobeziom, prosz? spojrze? do historii (opcja po prawej) domagam si? ostrze?enia dla jego konta!

http://www.obemaniak.pl

Napisany przez: MetaVirus 12.01.2008 - 01:06

zaraz ostrze?enie :/ .

Przecie? i tak po?ow? definicji ?ci?gn??e? z pierwszego zdania definicji na wikipedii, a druga po?owa to prawie w ca?o?ci streszczenie kilku innych zda?, które tam si? znajduj? ;] .
Gdyby? poda? po prostu link zamiast tekstu by?oby pro?ciej ;]

Napisany przez: Dagon 14.01.2008 - 23:20

Wiedz, ?e stre?ci? co? te? jest sztuka, lepiej przeczyta? 4 linijki i wiedzie? ju? wszystko, ni? kilka stron i nie wiedzie? nic :>

Napisany przez: Zbyszek 05.09.2016 - 17:21

A co to jest OOBE VIP? , bo mam tak

Napisany przez: Neurocosmic 05.09.2016 - 18:02

To pewnie znaczy, ?e mo?esz wychodzi? do astrala na zawo?anie i wyci?ga? innych. Ponadto powiniene? dostawa? za to miesi?czne wynagrodzenie - praca w nocy oczywi?cie :D

Napisany przez: Zbyszek 06.09.2016 - 21:26

no tak jasnowidz!!! z nocna robota sie zgadza, z forsa tez, wlasnie maluje miesiac w ciemnicy farbami UV, jest 22:20 godz. a wiec nocne, juz jobla dostaje od tego i chyba zacznie mi wychodzic te wyciagania. Do tej pory tylko szlo mi obrywanie glowy astralnej, ale teraz za takim Honorem, to pelny wypas

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)