Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Forum _ Psychodeliczna Jazda

Napisany przez: MarcinM 14.07.2019 - 22:39

Sni?o mi si? dzis co? zupe?nie dla mnie nie codziennego. Znajomi, których znalem tylko i wy??cznie w tamtym ?wiecie dali mi jakie? dziwne, kolorowe tabletki, które smakowa?y nieco jak cukierki. Dowiedzia?em sie jednak od nich, ?e musz? je po?kn??. Po do?? krótkim czasie pojawi?y si? przede mn? niezliczonej ilo?ci paski podzielone na krótkie odcinki, ró?ni?ce si? kolorami oraz symbolami. Wszystko niejako p?yn??o, zmieniaj?c co i rusz swoje kolory, oraz dziwaczne znaki. Co kilka sekund poprzez zmiany barw, oraz znaków obraz tworzy? nowy wzór. Na bie??co relacjonowa?em swoj? wizj? znajomym, którzy siedzieli razem ze mn? w moim mieszkaniu.


Nast?pnie pojawili?my si? na moim podwórku. Akcja dzia?a si? w noc?. Patrzy?em na pi?kne gwia?dziste niebo, na którym jawi?y si? prawdziwe cuda. Przeliczne wzory, fraktale, kolory, bia?e kule ?wiat?a, które ??czy?y sie ze sob? ?wiadomo?ci? ( a tak?? ze mn?), W pewnym momencie pojawi?a si? siatka przypominaj?ca matryc?. Co chwil? krajobraz urozmaica? jaki? nowy efektowny element. Czu?em po??czenie z tym kosmosem. Ca?o?? raz po raz sie zmienia?a tworz?c coraz to inne efekty ( w wielu momentach niebo nie bylo czarne a np niebieskie, lub ?ólte).


Kolejna scena odby?a sie w autobusie. Odkry?em, ?e ustach zalegaj? mi tabletki, których jakim? cudem nie zdo?a?em wcze?niej po?kn??. Wyrzucilem je na pod?og? powoduj?c nie ma?e ?dziwienie moich znajomych. Koledzy nie wierzyli w to, ?e komunikowalem si? z tymi kulami ?wiadomo?ci, poniewa? ko?ció? nie zezwala na kontakty z istotami duchowymi. Zw?tpi?em w ich os?d oddalaj?? sie z tego towarzystwa.

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)