Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

Wszechswiatlo

?wiczenia Pomocnicze: Ld

Wczoraj zastosowa?em pierwszy raz nagranie z afirmacjami, maj?cymi na celu indukcj? LD. Przez pierwsze 35 min jest cisza – to czas, do zapadni?cia w pierwszy sen. Nast?pnie pojawiaj? si? nagrane przeze mnie afirmacje, które s? powtórzone 2 razy. Trwa to oko?o 5 minut. Po kolejnych 25 minutach te same afirmacje s? powtórzone pojedynczo.

Mam wra?enie, ?e przynios?o to efekt w postaci wyra?niejszego odbioru moich snów, a tak?e lepszego ich zapami?tania.

sobota, 30 maja 2020

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services