Dziennik Snów


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Monday 6th April 2015

entry 06.04.2015 - 10:58
Uciek?em od codzienno?ci nie zabieraj?c nic. Ucieczk? zacz??em od oddania mojego psa, o którego posiadaniu ju? dawno zapomnia?em, w lepsze ni? moi bliscy r?ce. Na drodze napotka?em brata który mia? mi za z?e ?e na tak d?ugi czas zapomnia?em o psie. T?umaczy?em jak to si? sta?o. Jad?c poci?giem nad morze wyobra?a?em sobie jak nadzwyczajnie b?dzie spotka? si? z bliskimi po 4 latach nieobecno?ci, ciszy, braku kontaktu, jak mile b?d? mogli by? zaskoczeni, tak samo jak ja ?e ich s?ysz? i widz?. P?ywa?em w jakim? kanale/morzu na plecach, planowa?em tak dop?yn?? do Anglii ale jaki? z przechodniów mi to odradzi?, by?o za daleko. Nad morzem spotka?em czwórk? podró?ników, takich samych jak ja tylko posiadaj?cych vana - troch? wi?kszego ogórka. Pozwolili mi si? do??czy? pod warunkiem ?e b?d? si? dok?ada? do paliwa, zgodzi?em si? mówi?c ?e b?d? im oddawa? 8% wszystkiego co zdob?d?, zdziwi?o ich to. Pami?tam jak podró?owali?my. Znalaz?em nawet 2 nieu?ywane chusteczki, jeszcze w paczce. Wprawi?o mnie to w euforie, wyobra?a?em sobie jaki komfort mog? mi zapewni? przez kilka chwil.


Pami?tam ?e wydobywali?my jakby law? z podziemnych z?o?y. By?a ona inna, jakby napromieniowana. Przy jej obecno?ci cz?owiek widzia? jakby promieniami gamma lub mo?e cia?o cz?owieka stawa?o si? prze?wituj?ce i by?o wida? jego wn?trzno?ci. Pami?tam ?e jaka? kobieta zdziwiona tym zjawiskiem zauwa?y?a u mojej cioci raka, chyba p?uc.

 
« Następny starszy · Dziennik Snów · Następny nowszy »