oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

4 Stron V  « < 2 3 4  
Reply to this topicStart new topic
> Obe Dla Opornych, Prosty i skuteczny sposób na OBE
Tulsi
post 11.03.2013 - 19:57
Post #64


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 508Czy kto? mo?e mnie o?wieci? na czym polega metoda 4+1 ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 11.03.2013 - 21:01
Post #65


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184http://pl.wikipedia.org/wiki/Eksterioryzacja
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tulsi
post 12.03.2013 - 12:18
Post #66


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 508Dzi?kuj? Zielarzu, jestem bogatsza o nast?pny szczegó? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tulsi
post 12.03.2013 - 12:21
Post #67


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 508Nosz? si? z zamiarem kupna dobrych s?uchawek stereo. Czy jest sens robi? taki wydatek ? Lizn??am tylko cz??? wpisów z forum bo jestem tu od wczoraj dopiero. W kilku przypadkach przeczyta?am, ?e s?uchanie Hemi-sync nie ma wi?kszego sensu. Prosze o porad?, czy mam inwestowa? w te s?uchawki czy raczej sobie odpu?ci? ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rab
post 12.03.2013 - 15:34
Post #68


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 451CYTAT(Tulsi @ 12.03.2013 - 12:21) *
Nosz? si? z zamiarem kupna dobrych s?uchawek stereo. Czy jest sens robi? taki wydatek ? Lizn??am tylko cz??? wpisów z forum bo jestem tu od wczoraj dopiero. W kilku przypadkach przeczyta?am, ?e s?uchanie Hemi-sync nie ma wi?kszego sensu. Prosze o porad?, czy mam inwestowa? w te s?uchawki czy raczej sobie odpu?ci? ?

Kiedy? sporo s?ucha?em przeró?nych presetów Brain Wave Generator i nigdy nie mia?em OOBE. Nie s?dz?, ?eby s?uchanie Hemi-sync wywo?a?o wyj?cie z cia?a(ale to tylko moje prze?wiadczenie). Zreszt? do s?uchania wystarcz? wed?ug mnie zwyk?e s?uchawki, nie trzeba kupowa? jaki? drogich.
Chcesz mie? OOBE to sie nie op...dalaj, tylko zastosuj wspomnian? metode 4+1. Kluczowa wed?ug w tej metodzie jest wytrwa?o?? utrzymania raz obranej pozycji cia?a, oraz utrzymanie ?wiadomo?ci oczywi?cie. Wybierasz najwygodniejsz? pozycj? jak? si? da, prawdopodobnie po jakim? czasie co? mo?e sw?dzie? itp ale musisz to zignorowa?;). Ka?dy ruch(nawet ruch ga?ek ocznych) przeszkadza w osi?gni?ciu oobe.
Pocz?tkowo mia?em wibracje przed wyj?ciem - teraz ju? nie(nie potrzebuje ich ju?, ?eby wiedzie? kiedy wyj??-intuicyjnie wyczuwam ten moment). Ale z tego co zauwa?y?em to najlepiej nie robi? tak jak opisuj? ludzie, ?e po wibracjach próbowa? poruszy? cia?em astralnym,np. wizualizowa? line i próbowa? j? z?apa?. Po prostu oczekuj, ?e lina tam ju? jest i j? z?ap podci?gnij si?. Moja metoda polega na tym, ?e pewnie, zdecydowanie wstaj?(nie zastanawiam si? czy robi? to cia?em astralnym) i ju?!.JUST DO IT.
Pozdro.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tulsi
post 12.03.2013 - 15:44
Post #69


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 508Dzi?kuj? drogi rab za cenne podpowiedzi.
Faktycznie, zamiast czyta? godzinami o wyczynach Moen'a, to trzeba si? wzi?? do roboty i przesta? szuka? wymówek.
Opier......lanie wcale nie jest zdrowe ani po?yteczne, masz racj? :)
Pozdrawiam serdecznie :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velocitypeak
post 23.06.2013 - 19:57
Post #70


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicyrab, je?li jeszcze w ten w?tek zagl?dniesz, albo ktokolwiek inny:

a propo tego momentu, nazwijmy to momentem kiedy "wizualizujesz lin?, ruch hu?tawki" cokolwiek (w przypadku tego co mówi? rab, bez wizualizacji, oczekiwanie ?e to ju? tam jest), chodzi mi generalnie o chwil? kiedy wiemy, ?e to TA chwila i chcemy wyj?? - próbujemy wyj??, technikami podanymi powy?ej, czy te? innymi, typu wypchni?cie r?kami, zwyk?e podniesienie si? - tak? - i tu wchodz? konkretne pytania- a sama próba otwarcia oczu wszystko przekre?li? no bo jak to wygl?da dalej? je?li zaczn? wychodzi? jakimkolwiek z tych sposobów, to w pewnym momencie musz? otworzy? oczy, zobaczy? siebie obok (strefa czasu rzeczywistego, b?d? astral), cokolwiek, wszystko - musze zobaczy?. kiedy zaczynacie "widzie?"? no i id?c tym tropem - je?li w ko?cu otwieram oczy - dlaczego samo wyj?cie nie mo?e nast?pi? przez otwarcie oczu (zak?adaj?c, ?e ju? jestem pewien, ?e jestem w stanie otworzy? oczy cia?a astralnego), a potem przez podniesienie cia?a astralnego.

mam nadzieje, ?e ?apiecie co mam w g?owie i o co pytam :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rab
post 24.06.2013 - 01:19
Post #71


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 451CYTAT(velocitypeak @ 23.06.2013 - 20:57) *
rab, je?li jeszcze w ten w?tek zagl?dniesz, albo ktokolwiek inny:

a propo tego momentu, nazwijmy to momentem kiedy "wizualizujesz lin?, ruch hu?tawki" cokolwiek (w przypadku tego co mówi? rab, bez wizualizacji, oczekiwanie ?e to ju? tam jest), chodzi mi generalnie o chwil? kiedy wiemy, ?e to TA chwila i chcemy wyj?? - próbujemy wyj??, technikami podanymi powy?ej, czy te? innymi, typu wypchni?cie r?kami, zwyk?e podniesienie si? - tak? - i tu wchodz? konkretne pytania- a sama próba otwarcia oczu wszystko przekre?li? no bo jak to wygl?da dalej? je?li zaczn? wychodzi? jakimkolwiek z tych sposobów, to w pewnym momencie musz? otworzy? oczy, zobaczy? siebie obok (strefa czasu rzeczywistego, b?d? astral), cokolwiek, wszystko - musze zobaczy?. kiedy zaczynacie "widzie?"? no i id?c tym tropem - je?li w ko?cu otwieram oczy - dlaczego samo wyj?cie nie mo?e nast?pi? przez otwarcie oczu (zak?adaj?c, ?e ju? jestem pewien, ?e jestem w stanie otworzy? oczy cia?a astralnego), a potem przez podniesienie cia?a astralnego.

mam nadzieje, ?e ?apiecie co mam w g?owie i o co pytam :)

Dlaczego zak?adasz, ?e nie mo?e?. Pewnie si? da... Ja najpierw wstaje, potem otwieram oczy, bo tak mi jest ?atwiej, zreszt? nie zawsze od razu widz?:P.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
set.h
post 24.06.2013 - 12:26
Post #72


instytutnoble.pl
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 523

Notatnik


velocitypeak galopujesz my?l? za daleko. Kombinujesz co i jak ale pewnie nie zrobi?e? dot?d nawet 1 kroku. Rozpatrywanie technik i zastanawianie si? jest kompletnie bez sensu.
Praktykuj z otwartym umys?em i tyle.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki set.h za ten przydatny wpis:
wyspiarz
moonelfka
post 23.11.2013 - 13:53
Post #73


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 80

Notatnik


Witam,

W?a?ciwie to mam pytanie do bardziej do?wiadczonych podró?ników astralnych. ?wiadomie osi?gana eksterioryzacja i inne stany ?wiadomo?ci towarzysz? mi czynnie od oko?o trzech lat, do?wiadczy?am wielu ró?nych abstrakcyjnych sytuacji, o których nigdy nie opowiedziabym publicznie ze wzgl?du na mojego przyjaciela, który za wprost ekshibicjonistyczn? otwarto?? i prób? o?wiecania ogó?u znalaz? si? w szpitalu psychiatrycznym, ale co by nie abstrahowa? od tre?ci moich w?tpliwo?ci, wymieni? niektóre z moich do?wiadcze? w poza, które potrafi? zaklasyfikowa?: wyci?ga?am z cia?a moich znajomych, uprawia?am seks w astralu, by?am atakowana mentalnie i brutalnie wyci?gana z cia?a przez istoty g?odne mojej emanacji, mia?am wczepiane roty energetyczne, tworzy?am my?lokszta?ty i i kreowa?am otoczenie wokó? siebie za pomoc? my?li, broni?am si? przed larwami astralnymi ect, a obecnie miewam wizje przysz?o?ci w astralu, które notabene s? bardzo wyra?ne i nie pozostawiaj?ce w?tpliwo?ci oraz dzieje si? ze mn? co? czego nie umiem zidentyfikowa?: kiedy zapadam w sen okazuje si?, ?e bez zarejestrowania momentu wyj?cia z cia?a wracam nagle do mojej formy fizycznej i gwa?townie si? budz? zdumiona, ?e nie zarejestrowa?am momentu wyj?cia i czuj? czasem cielesne znu?enie jak po kilku godzinach przebywania w poza, nawet gdy wyciszam umys? i prosz? moja duchow? protekcj? o spokój z do?wiadczeniami w poza. Czy kto? móg?by spróbowa? uzmys?owi? mi dlaczego nie jestem w stanie dostrzec momentu wyj?cia z cia?a skoro nie raz wychodzi?am ?wiadomie? Dodam, ?e w znaczny sposób zdystansowa?am si? od astralnego empiryzmu na rzecz prozy ?ycia, ale te? ?adne z tych zarówno budz?cych trwog? jak i eufori? do?wiadcze? nie by?o mnie w stanie odstr?czy? od wychodzenia w astral.
Pozdrawiam :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki moonelfka za ten przydatny wpis:
Madlene26, wyspiarz
wyspiarz
post 24.11.2013 - 16:43
Post #74


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 370

Notatnik


;-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TyHu
post 24.11.2013 - 18:12
Post #75


Coprobo
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 620

Notatnik


Do psychiatryka nie zamyka si? za samo gadanie. Musz? by? do tego podstawy ?eby stwierdzi? niepoczytalno??. Nie ma tak dobrze.

Po prostu musia?by co? zrobi? za co normalnie móg?by by? wzi?ty do odpowiedzialno?ci karnej albo stwarza? zagro?enie np. by?by agresywny

Moojina za jego satsangi ju? dawno by zamkli.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki TyHu za ten przydatny wpis:
wyspiarz
moonelfka
post 24.11.2013 - 20:28
Post #76


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 80

Notatnik


Odnalaz?am odpowied? na nurtuj?ce mnie pytanie. Etap przez który przechodz? to ju? nie astralna rekreacja, ale introspekcja nad któr? nie mam kontroli, ale jestem jej obserwatorem. Wgl?d we w?asn? pod?wiadomo?? z punktu widzenia widza, który weryfikuje, analizuje i wyci?ga wnioski.

Kolega trafi? do psychiatryka, gdy? sta? si? ofiar? astralnej manipulacji. Zacz?? ?y? swoim rzekomym przesz?ym wcieleniem, nie za? doczesno?ci?, ale nie chc? rozwija? tego w?tku.

Pozdrawiam i dzi?kuj? raz jeszcze za rozwianie moich w?tpliwo?ci. :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki moonelfka za ten przydatny wpis:
rafal13-50, wyspiarz
Marmistrz
post 11.07.2014 - 10:40
Post #77


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 61Super artyku?, dodam od siebie, ?e pierwszych podstawowym krokiem jest cz?sto niedoceniany i pomijany etap fizycznej relaksacji, czyli ?wiadomego rozlu?niania wszytkich grup mi??ni, od stóp do g?owy. Szczególnie mi??nie szyi i twarzy s? bardzo wra?liwe i cz?sto intensywna koncentracja powoduje, ?e nie?wiadomie dochodzi do napr??e? w?a?nie tam ;). Zalet? fizycznego rozlu?niania jest te? spory przyp?yw koncentracji, co eliminuje efekt "gonitwy my?li".

Wychodzi?em ju? w fazie snu g??bokiego, zacz??o si? od tego, ?e moj? ?wiadomo?? budzi?o w?asne, dono?ne chrapanie ;). Na pocz?tku stany takie trwa?y kilka chwil, potem wybudza?o mnie drapanie i drganie gard?a. Najcz??ciej przechodz? z g??bokiego snu w OBE, pomijaj?c faz? REM.

Faza REM nie jest potrzebna do OBE, natomiast do Lucidów tak. To te? odró?nia od siebie te dwa stany, Lucidy na wykresie aktywno?ci mózgu to faza REM, w przypadku OBE jest to wykres jak ?aden inny.

Mówi si?, ?e OBE nie mo?na zmienia? rzeczywisto?ci i to odró?nia OBE od Lucida. Hmm...czy tak jest na prawd? ? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marmistrz
post 11.07.2014 - 10:47
Post #78


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 61CYTAT(moonelfka @ 24.11.2013 - 21:28) *
Odnalaz?am odpowied? na nurtuj?ce mnie pytanie. Etap przez który przechodz? to ju? nie astralna rekreacja, ale introspekcja nad któr? nie mam kontroli, ale jestem jej obserwatorem.


Czy mia?a? ju? Lucidy bad? OBE, w którym by?a? jednocze?nie uczestnikiem, i jednocze?nie obserwatorem siebie samej w tych wydarzeniach ? Taki obserwator samego siebie jest jak ruchoma, lataj?ca kamera, pozbawiona cia?a, odporna na wszelkie bariery czy ataki- czysta ja??. W tym stanie nie ma ?adnych emocji, tylko obserwacja (nawet je?li obserwuje si? samego siebie, gin?cego w spektakularny sposób). Mo?na te? dynamicznie zmienia? miejsca, wysoko?? bez ?adnego wysi?ku, wystarczy jedynie intencja zmiany.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marmistrz
post 11.07.2014 - 11:14
Post #79


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 61CYTAT(Jack :) @ 27.08.2009 - 22:57) *
Chodzi o to ?e jak pisz? ?e "próbowa?em wszystkich metod" to to jest lekka przeno?nia :) Ka?dy jest inny i powinien modyfikowa? metody, na jednych dzia?a 4+1, na innych 5 +1 itd.

Na mnie to nigdy nie dzia?a?o, zaraz po przebudzenia momentalnie zaczynam procedur? wychodzenia, zalet? jest brak potrzeby relaksacji i wchodzenia w trans, bo ju? jeste?my na kraw?dzi tego w?a?ciwego stanu. Oszcz?dza sporo wysi?ku, ale fakt, ?e niektórzy musz? po?azi?, bo..od razu zasypiaj? :).

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ma_sny
post 15.07.2014 - 02:00
Post #80


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 72CYTAT(Marmistrz @ 11.07.2014 - 12:14) *
Na mnie to nigdy nie dzia?a?o, zaraz po przebudzenia momentalnie zaczynam procedur? wychodzenia, zalet? jest brak potrzeby relaksacji i wchodzenia w trans, bo ju? jeste?my na kraw?dzi tego w?a?ciwego stanu. Oszcz?dza sporo wysi?ku, ale fakt, ?e niektórzy musz? po?azi?, bo..od razu zasypiaj? :).


Ja musz? si? po??danie rozbudzi? inaczej klapa ale stosuje równie? t? metod? jak Ty ale dopiero w pó?niejszym etapie ju? po procesie rozbudzenia i kiedy nie uda mi si? bezpo?rednio wyj?? a si? przebudz? , dopiero wtedy dobrze dzia?a. W zasadzie to w bardzo podobny sposób wychodz? jak Seth, dla mnie metodyka taka daj? du?e prawdopodobie?stwo, nieraz i 100% prób przez jaki? okres dni ale kiedy w?a?nie zaniedbam z lenistwa jaki? etap dla mnie wa?ny cz?sto taka próba ko?czy si? pora?k?.

Ps. Z gumo ciastem i star? stronk? Darka napisa?em troszk? nie na temat ale bardziej z nadziej? ?e mo?e w tych artyku?ach znajdziesz co? co mo?e Ci si? przyda, cho? z drugiej strony jestem przeciwny ?eby sugerowa? si? czyim? do?wiadczeniem i ?apa? przez to jakie? nie potrzebne sugestie i programy. Najlepiej porzuci? wiedz? z zewn?trz i skupi? si? na w?asnym do?wiadczeniu nawet trudne czy straszne w?asne do?wiadczenie sp?ywa po nas jak po kaczce ale program z zewn?trz mo?e tak utrudnia? i blokowa? np. strachem ?e pó?niej trudno si? go pozby? dlatego uwa?am ?eby ostro?nie podchodzi? do wiedzy z zewn?trz a z niej ewentualnie czerpa? inspiracje i motywacje.

Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marmistrz
post 15.07.2014 - 09:59
Post #81


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 61CYTAT(ma_sny @ 15.07.2014 - 03:00) *
Ps. Z gumo ciastem i star? stronk? Darka napisa?em troszk? nie na temat ale bardziej z nadziej? ?e mo?e w tych artyku?ach znajdziesz co? co mo?e Ci si? przyda, cho? z drugiej strony jestem przeciwny ?eby sugerowa? si? czyim? do?wiadczeniem.
Pozdrawiam


Link by? fajny, dzi?ki ! :). Mam teraz wi?cej si?y w sobie, ?eby stara? si? dalej, bo ostatnio poczu?em si? ju? zm?czony tym wszystkim...dziwn? blokad?, która nagle uci??a mi d?ugie OBE na rzecz na prawd? dziwnych, niespotykanych do tej pory snów, walk? z w?asnym cia?em o ka?e wyj?cie XD...Ca?y czas buszuj? po forum, ?eby szuka? czego?, co mnie zainspiruje. Z regu?y robi? tak, kiedy czytam o nowych rzeczach, ?e mówi? sobie przed snem: "zrób z tym co?, co Ci si? przyda, wykorzystaj to na swój sposób. Sprawd?, jak to mo?e si? przyda? itd " i ta mantra towarzyszy mi przez ca?y czas. Nie staram si? kopiowa?, ale poczu? to i prze?y? na swój w?asny sposób.

Zgadzam sie w pe?ni z Tob?, ?e trzeba szuka?. Mia?em okres, w którym próbowa?em kopiowa?, ale OBE to nie matma, gdzie stosuje si? wzór i podstawa warto?ci ;). Skupianie si? na dobrym odtwarzaniu technik jest wa?ne, ale nie wa?niejsze ni? czucie, prze?ywanie, czyli nasze emocje i szczera, silna intencja zrobienia tego, czysta rado??, mi?o??, nawet strach. To one wyci?gaj? nas z cia?a. Co?, od czego dostajemy ciar na ca?ym ciele z pewno?ci? jest rzecz?, która pomo?e nam wyj?? :).
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Stron V  « < 2 3 4
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park