Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Spotkania, zjazdy, zloty _ Harmonia Kosmosu 2018

Napisany przez: MarcinM 01.06.2018 - 22:12

Witajcie!




Czy wybiera sie kto? z was na Harmoni? Kosmosu Janusza Przedmorskiego? Powsta? pomys? by si? razem robi? i zrobi? taki mini zlot. Co wy na to ? Wóda dziwki i lasery ! ora? ?rednia hawajska dla ka?dego. Ciep?e wygazowane piwo w cenie. Jedzenie równie? za?atwiam. Mo?e nie tak dobre jak makdonald ale kto powiedzial ze makdonald jest dobry. Dodatkowo na g?ównej scenie czeka mnie wyk?ad. TO jak ? jedziecie ? porobimy eksperymenty wspólne

Napisany przez: warmine 01.06.2018 - 22:48

Zielarz wykorzystali?my Twój pomys? i liczymy, ?e b?dziesz . Uczestniczy?e? kiedy? w Harmonii Kosmosu? Mo?e co? wi?cej powiesz . https://www.facebook.com/events/317432498709981/.



EDIT 12.06.2018 - 21:30


Potwierdzam swoj? obecno?? w sobot? i niedziel?

Napisany przez: MarcinM 13.06.2018 - 19:59

Nie maj? programu a harmonia tu? tu? XD nikomu nie odpisuj? ludzie nie wiedz? czy jad? robic wyk?ady czy nie xd ale oczywiscie juz zbieraj? kase na karnety xd

Napisany przez: warmine 17.06.2018 - 20:06

A ja mam program Harmonii :)
https://republikaslezanska.pl/galerie/program-xvi-harmonia-kosmosu-zlot-wolnych-ludzi-2018/

Aktualizacja :
https://republikaslezanska.pl/wydarzenia/xvi-harmonia-kosmosu-zlot-wolnych-ludzi/

Napisany przez: warmine 24.06.2018 - 16:26

Pozdrowienia ze zlotu :) Okaza? si? bardzo bardzo ciekawy. Non stop w kilku miejscach najró?niejsze wyk?ady, koncerty, pe?no straganów z ró?nymi cudami. Mo?na by?o skorzysta? z sesji za darmo takich jak masa?e, energetyzowanie kryszta?ami, pobudzanie energii i wibracji d?wi?kami mis tybeta?skich i wiele innych. Na teren wesz?am bez p?acenia za bilet. Nikt tego nie pilnowa?. Pogoda na szcz??cie dopisa?a chocia? straszy?a czasem. Ludzi tysi?ce i nawet kilku obemaniaków si? pojawi?o. Nie s?dzi?am, ?e kiedy? wróc? do Sulistrowic bo powiedzia?am sobie po pewnym zlocie - nigdy wi?cej, a tu taka niespodzianka. Pami?tacie co niektórzy te rozpadaj?ce si? domki w których mieszkali?my? Posz?am obejrze? czy je naprawili, ale jeszcze gorzej wygl?daj? hehe. Kilka fotek z Harmonii Kosmosu. http://fotowrzut.pl/5AXXF9ZLBY http://fotowrzut.pl/MXRVBQAUO3 http://fotowrzut.pl/NVMU535ZB1 http://fotowrzut.pl/JRDCE5VYXV http://fotowrzut.pl/TXF9UW0QS0 http://fotowrzut.pl/X8MA08ROCP http://fotowrzut.pl/CNS4S6TCPW

Napisany przez: Shagy 25.06.2018 - 20:40

z 10 lat temu przesta?em chodzi? na takie EZOTERYCZNE spotkania iventy itp...

ale dobre 15 lat wiedzia?em co gdzie i jak...


dlaczego przesta?em ? ezoteryk? w 95 % rz?dzi kasa - wiedza czasami jest, ale raczej myl?ca, nawet jak kto? co? daje za free to wcze?niej czy pó?niej wyci?gnie r?czki
s? osoby które przeczyta?y z 10 ksi??ek ezoterycznych i zacz??y uzdrawia? naucza? itp. mi?dzy wierszami chodzi o kas?.

obserwuje rynek ezoteryczny i jest dla mnie tak samo ?liski jak ksi??a katoliccy ten sam poziom, ch?ci ?atwego ?ycia, pouczania innych itp. ;)

Napisany przez: MarcinM 26.06.2018 - 09:38

chodzi o kas? jak ws?edzie w ?yciu... nie wiem dlaczego nie mo?na wg ciebie na tym zarabiac jak cz?owiek np siedzi w temacie ca?e lata, ja rozumiem i sam rynek obserwuj? bo w nim si?dze, poniewa? sam na tym zarabiam jednak nie zacz??em zabiac po przeczytaniu 3 ksi?zek... ale znam ludzi którzy np wró?? a uczyli sie 2 miesi?ce... i to czesto ode mnie a potem patrz?a oni sie og?aszaj?, natomiast ma?e zloty nie maj? nic wspólnego z komercja jezeli sie spotykaj? ludzie z okreslonego forum np z naszego forum

Napisany przez: Shagy 26.06.2018 - 21:15

Mówi?c pouczanie innych mam na my?li wywy?szanie si? i uczenie innych, ch?? dowarto?ciowania si?...

ka?dy kto posiedzi troszeczk? w ezoteryce zaraz chce naucza? innych, my?li ?e ju? wszystko wie i chia?by aby ka?dy my?la? tak jak on... myl?ce, powtarzaj? po ksi??kach i filmach które obejrzeli


Je?li chodzi o tarot to dzia?a, nie zaprzeczam, ale to podpowiadaj? z?o?liwe byty, które lubi? lubi? robi? psoty

a na harmoni? przyje?d?aj? oszu?ci pokroju np jana taratajcio który wymy?la ró?ne dziwne rzeczy i sprzedaje to jak z?oto
np. radyjko to odstraszania z?ych bytów, nunczako itp swojego czasu dzia?a? z podleckim a to





CYTAT(MarcinM @ 26.06.2018 - 10:40) *
pouczacie innym mnie nie interesuje, a kwestia czy to jest ?atwo ?ycie to jest to du?e uproszczenie, ja za kas? zarobion? ten sposób nie wynajmuj? dziwek i nie kupuj? koksu i nie prawi? jaki? kaza?, ludzie cz?sto maj? ból dupy ze ktos np bierze kase za tarota a sami jakby mieli okazj? to by brali , to jest taka hipokryzja





Napisany przez: Shagy 27.06.2018 - 07:23

ale znam ludzi którzy np wró?? a uczyli sie 2 miesi?ce.


i czym oni si? ró?ni? od wró?bitów wró??cych 40 lat ?

np. wró?bita maciej :D:D:D

oszukiwanie ludzi i siebie :D i ?ywienie energi? z?o?liwe byty :D






CYTAT(MarcinM @ 26.06.2018 - 10:38) *
chodzi o kas? jak ws?edzie w ?yciu... nie wiem dlaczego nie mo?na wg ciebie na tym zarabiac jak cz?owiek np siedzi w temacie ca?e lata, ja rozumiem i sam rynek obserwuj? bo w nim si?dze, poniewa? sam na tym zarabiam jednak nie zacz??em zabiac po przeczytaniu 3 ksi?zek... ale znam ludzi którzy np wró?? a uczyli sie 2 miesi?ce... i to czesto ode mnie a potem patrz?a oni sie og?aszaj?, natomiast ma?e zloty nie maj? nic wspólnego z komercja jezeli sie spotykaj? ludzie z okreslonego forum np z naszego forum


Napisany przez: TyHu 29.06.2018 - 10:38

Temat zamykam, robi? si? spam.

Ponadto zosta?o usuni?te posty nie zwi?zane z tematem.Za?ó?cie osobne tematy.

Nie piszemy postów jeden pod drugim chyba ?e jest to uzasadnione np. gdy post dotyczy okre?lonego czasu,w którym zosta? napisany ale wtedy prosz? o edytowanie postu np w taki sposób (EDIT (czas) : tre??)

Dodam jeszcze ?e forum nie jest miejscem w ,którym publicznie si? kogo? obra?a , wyci?ga rzeczy z przesz?o?ci.Szczególnie je?li to s? sprawy prywatne tych osób nie dotycz? osób trzecich przebywaj?cy na tym forum.

W przysz?o?ci za takie rzeczy odpowiednie osoby zostan? ukarane warnem lub nawet banem.Nie b?d? patrzy? kto ma racj? po prostu zostanie ukarana osoba ,która zacze?a konflikt poniewa? ja nie jestem od rozwi?zywania czyi? konfliktów tylko od pilnowania porz?dku na forum.

Je?li kto? czuje si? poszkodowany przez tak? sytuacj? jaka mia?a miejsce w tym temacie mo?e mi o tym powiedzie? i osoba zostanie ukarana.

Pozdrawiam TyHu

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)