oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

2 Stron V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Przenoszenie ?wiadomo?ci, ?wiczenie koncentracji i wizualizacji
6umerang
post 26.03.2008 - 09:42
Post #1


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


O dzia? mentalnych podró?y par? osób walczy?o a teraz stoi pusty, bo podró?e mentalne albo s? uwa?ane za zbyt banalne albo zbyt trudne, wi?c przygotowa?em dosy? zabawne ?wiczenie, które mo?e stanowi? namiastk? podró?y a jednocze?nie wy?wiczy? koncentracj?, wizualizacj? a by? mo?e faktyczn? podró? w pe?ni ?wiadom? i na zawo?anie.

Ca?e ?wiczenie jest prostej konstrukcji:

Podczas ró?nych codziennych czynno?ci nale?y przenosi? ?wiadomo?? do punktów oddalonych od cia?a.
Brzmi mo?e jak oobe, ale nie ma z tym zwi?zku - ca?e ?wiczenie wykonuje si? podczas pracy przy komputerze, obiadu, spaceru, le?enia, jazdy autobusem (nie samochodem).

Przyk?ad:

Siedz? teraz i pisz? tego posta, ale przerzuci?em ?wiadomo?? do punktu 1,5 metra ponad moj? g?ow? i z tego punktu obserwuj? siebie, widz? wi?c z góry jak pisz? posta i jednocze?nie widz? i czuj? siebie "realnego":)

Na pocz?tku wybierajcie punkty dosy? proste - 1,5-3 m za sob?, nad sob?, z boku -- potem spróbujcie przed sob?. Jak b?dzie wam coraz ?atwiej utrzymywa? ?wiadomo?? poza cia?em zauwa?ycie, ?e cho? nadal czujecie swoje fizyczne cia?o, to ?wiadomo?? jest w punkcie przez was ustalonym i nie zwracacie ju? uwagi na widok z prawdziwych oczu lub po prostu dominuje widok z punktu ?wiadomo?ci.

Dopóki nie nabierze si? w tym wprawy, lepiej wykonywa? to ?wiczenie podczas bezpiecznych czynno?ci a spacer niech odbywa sie po lesie, parku a nie na ruchliwej ulicy, gdzie was zniesie.

Dalej.

Kiedy przesuwanie ?wiadomo?ci do 3m b?dzie ju? ?atwizn? przesuwajcie j? dalej - podczas spaceru umie??cie j? na dachu jakiego? budynku, na drzewie kawa?ek dalej, czy jeszcze gdzie? indziej i obserwujcie siebie dopóki widzicie - jak tylko zaistnieje ryzyko zgubienia swego cia?a, to przeskakujcie ?wiadomo?ci? po kolejnych oddalonych punktach, ale zawsze by wyra?nie widzie? co si? dzieje.

Pozostaje tylko jedna rzecz -- czy mo?na opanowa? to przesuni?cie ?wiadomo?ci do takiego stopnia, ?e mo?na zamkn?? oczy podczas spaceru i widzie? tylko ?wiadomo?ci? b?d?c? poza cia?em? Jestem te? ciekawy teorii Zbyszka na owe przeniesienie ?wiadomo?ci... hmm.. ?wiadome.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 Dzięki 6umerang za ten przydatny wpis:
Hashal, klucznik, MadziaKK, noso?amacz
newtotheworld
post 26.03.2008 - 11:00
Post #2


Cz?sty Go?? Rodziny
**
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


spróbujcie takiego przeniesienia ?wiadomo?ci, kiedy co? was zacznie sw?dzie?, np. nos - przestaje:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_starr_*
post 26.03.2008 - 14:33
Post #3
Guests
Punkty prestiżu:Gdy zacznie sie kurs wtedy pojawi si? wiecej materia?ów.Btw dzisiaj o 21:00 na chacie spotykamy sie znowu by o tym porozmawiac- jakie cwiczenia nalezaloby zamiescic itd. Kazdego zainteresowanego kto chce cos dodac lub po prostu poczytac -zapraszam.
Mnie bardzo ten temat zajmuje i ciesze sie, ?e nie siedz? w tym sam. Dobry temat- lepiej niech b?dzie tylko par? takich podobnych niz ca?a masa nic nie wnosz?cych.
Podobnych ?wicze? ju? próbowa?em. Mo?liwosci jest naprawd? du?o: np postawcie przed soba szklank?. D?ugo na ni? patrzcie , potem zamknijcie oczy i wyobra?cie sobie, ze znajdujecie si? wewn?trz tej szklanki. Wyobra?cie sobie, ?e jeste?cie o wiele mniejsi ni? teraz.
Usi?d?cie sobie w ruchliwym miejscu, troch? sie wyciszcie i zacznijcie obserwowa? przechodz?cych ludzi. Spróbujcie zobaczy? otoczenie ich oczami, spróbujcie sobie wyobrazi?, ?e s?yszycie ich my?li. Na chwil? sta?cie si? tymi lud?mi. Pobawcie sie swoj? wyobra?ni?. Wyobra?cie sobie, ?e jeste?cie lec?cym ptakiem patrz?cym w dó? na okolic?.
Skupcie sie na miejscu na ktym siedzicie i wyobra?cie sobie, ?e was nie ma. Wszystko toczy si? jak zawsze a Ty nie istniejesz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
6umerang
post 26.03.2008 - 14:51
Post #4


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


Starr - doskona?e przyk?ady innych zabaw z wizualizacj?, czy przeniesieniem ?wiadomo?ci, co ciekawe, to potrafi nie?le wkr?ci? i nakr?ci? cz?owieka, zastanawiaj?ce sk?d nasz mózg wie jak my wygl?damy z perspektywy ptaka, albo dachu - prawda?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_starr_*
post 26.03.2008 - 15:03
Post #5
Guests
Punkty prestiżu:Sceptyk od razu by odpowiedzia?, ?e dzieki np filmom z których zapami?tali?my podobne sceny lotu.
W wielu systemach istnieje teoria , ze wszystko jest po??czone a odr?bno?? jednostki to tylko iluzja. To by t?umaczy?o cho?by jasnowidzenie, przekazy mentalne czy wszystko inne co zaprzecza?oby separacji naszej ?wiadomo?ci od wszystkiego woko?o. Pytanie: jak odczu? te wszystko ??cz?ce ?cie?ki i pod??a? po nich ?wiadomo?ci? gdziekolwiek ma si? ochot? ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
6umerang
post 28.03.2008 - 01:39
Post #6


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


CYTAT(starr @ 26.03.2008 - 15:03) *
Sceptyk od razu by odpowiedzia?, ?e dzieki np filmom z których zapami?tali?my podobne sceny lotu.


Jestem sceptykiem, ale ju? spory kawa? czasu nie mam racjonalnego wyt?umaczenia - przecie? szamani nie ogl?daj? filmów, a dawniej filmy nie prezentowa?y takiego poziomu by mo?na by?o zobaczy? uj?cia z lotu ptaka...

Rozumiem, ?e np. gdy w podró?y mentalnej unosz? si? nad swoim domem, to móg?bym zna? cho?by troch? perspektyw?, bo i by?em na dachu i z okna mam widok pod k?tem, a nawet ogl?da?em przecie? chat? w google maps, zumi i innych mapach - wi?c jako tako wiem, jak wygl?da, ale sk?d wiem jak wygl?da ulica i ja w tym miejscu z dachu innego budynku? G?upio by by?o sprawdza? to - trzeba by wej?? na dach owego budynku i poszuka? jakich? szczegó?ów na nim, które by to potwierdzi?y, ale nie b?d? komu? wchodzi? na chatk? :) Nie mniej jednak w wolnych chwilach pomy?l? nad tym oraz mo?liwo?ciami takich miejsc i uk?adów, gdzie by?aby mo?liwa jaka? weryfikacja terenu a sam teren nie by?by domy?lnie dost?pny... jakie? pomys?y? Chodzi o wykluczenie mo?liwo?ci wcze?niejszego wej?cia do tego miejsca fizycznie - jak np. dach domu obcych nam ludzi - wiadomo, ?e nie ma mo?liwo?ci wej?cia komu? na dach, czy co? takiego...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Meshu
post 28.03.2008 - 19:56
Post #7


Pisa? na PW jak chcecie GG.
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 40

Notatnik


czyli mamy przenosi? ?wiadomo??, nie zamykaj?c realnych oczu? Jak to jest mo?liwe... Czyli to jest tylko wychodzenie wyobra?ni?... W wyobra?ni wszystko mo?na wykreowa?, smak, w?ch, dotyk, wzrok itd... Troche to dziwne, ale fajne xD :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Majster
post 28.03.2008 - 23:52
Post #8


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 3226umerang, ksywa jest fajna, podoba mi sie i wyszystko byloby fajnie... gdyby nie jedna rzecz. Chyba nie s?dzisz, ?e uwie?e/ uwie?ymy i? widzisz siebie w ten sam sposób, w który postrzegaj? Ci? inni. Pomijaj?c ten fakt, chyba nie s?dzisz, ?e widisz siebi? nawet z perespektywy, w ten sam sposób jak wygl?dasz naprawd?. Je?li zg??bi?e? LD to powiniene? wiedzie?, ?e ogl?danie 'siebie' w jakikolwiek sposób po tamtej stronie i/lub za pomoc? tamtych zmys?ów b?dzie odbiega?o od rzeczywisto?ci w sposób znacz?cy.
I teraz pomy?l, ty mówisz, ?e widzisz siebie z tej perespektywny... czy naprawd? widzisz siebi?? Czy to nie jest po prostu Twoja wyobra?nia, która mo?e wykreowa? wszystko.
A je?li tak rzeczywi?cie jest to czy mówienie o sugestiach z filmów (tematyce itp) nie jest bezpodstawne? Powiem wi?cej, nie widzisz siebi? w tych wizjach lecz swoje wyobra?enie. Pozdrawiam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
6umerang
post 29.03.2008 - 03:20
Post #9


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


haha - dobre:)

Nigdzie nie stwierdzi?em jednoznacznie co widz?, ale wiem jaki obraz mam przed oczami :) Napisa?em te?, ?e obraz si? przenika - to w praktyce wygl?da tak, ?e chc?c nie chc?c (przynajmniej mi - nie jestem specem) ?wiadomo?? stara si? co chwil? "wróci?" do cia?a i normalnego widoku, co wydaje si? logicznym, bo nasz kochany mózg ma problem, ?e widzi sam siebie.

Dalej: rozumiem - wyobra?nia - dlatego chcia?bym si? dowiedzie?, czy mo?na zamkn?? oczy w nieznanym terenie i przej?? z jakiego? punktu A do punktu B na podstawie takiego przeniesienia ?wiadomo?ci.

Dalej: Co do ogl?dania siebie w ld, nie zauwa?y?em bym by? jaki? zniekszta?cony, czy mia? z tym problem, mo?e to wynika z podró?y mentalnych, gdzie "dostrajam si?" poprzez dok?adne przegl?danie w lustrze i zapami?tywanie cia?a - who knows?

I na koniec jak to kto? kiedy? rzek? (albo nie):

O shitfuck zigzag, wtf jizuzmuddachristfucker happend?!

---edit---
Zreszt?, po kiego si? rozpisuj? - zamiast zadawa? pytania sprawd? sam jaka jest odpowied? i wszystko stanie si? jasne.

-- ?omatko znowu edite-owa?--
Meshu, tak dok?adnie, chodzi w tym ?wiczeniu przede wszystkim o trening koncentracji, wizualizacji i podró?y b?d?c w pe?ni ?wiadomym podczas codziennych czynno?ci - otwarte oczy oczywi?cie, chodzi o sprawdzenie, kto d?u?ej wytrzyma - mo?e tak powinienem napisa? od razu - czy ty, jako twoja ?wiadomos?, czy twój mózg jako organ a przy okazji mo?na szuka? i szpera?, czy to prawdziwy widok, czy fa?sz ;) To przede wszystkim dobre relaksuj?ce ?wiczenie, które ?wiczy cierpliwo?? i wizualizacj?, mo?e to co? wi?cej, ale przyjmijmy dla dobra Majstra i podobnych niedowiarków, ?e to taki 'aerobik ?wiadomo?ci' -- pomys?y, które poda? starr, te? s? super - motyw ze szklank? zrobi?em i fajna sprawa zerka? ze szklanki na siebie ,haha.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 12.04.2008 - 01:35
Post #10


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


Do tej pory ciesze si? ze zrobi?em u Brusa 3 kursy.15 dni sprawdzali?my ze zdolnymi z ca?ej Polski jak dzia?aj? te mentalni.
W grupie wyglada to inaczej. Ludzie wchodz? w to jak w mas?o. Mialem troche farta bo udawalo mi sie wychodzic eterycznym i astralnym w miedzyczasie i spacerowac miedzy uczestnikami w sali- mialem porownanie . W mentalkach laczylem sie z innymi i uczestniczylem w ich snach. Przyznam sie wam ,ze jestem z natury sceptyczny na zabuj i gdy by nie setki wyjsc nie polapal bym sie nawet w czesci.Brus jest inzynierem i dba o rzetelne i rozsadne eksperymenty. Wrecz chorobliwie zabiega o ich systematyczne przeprowadzenie.Pilnuje szczegoly i wyklucza przypadek . Ta samo postawe ja pielegnuje. Latami nie chcialem uwierzyc w to co robilem.I wiecie co . Zamiast zastanawiac sie czy umysl musi wczesniej cos widziec by to odtworzyc to przeprowadzajmy tak eksperymenty by wykluczyc zbedne spekulacje.
Mentalki s? super. Sa ?atwe i dostarczaj? dowodów na obecno?? poza cia?em.

Hm ale pewnie znowu pisze nie na temat .pozdro
Go to the top of the page
 
+Quote Post
6umerang
post 12.04.2008 - 22:26
Post #11


Dziadek do o?ehuf
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 84

Notatnik


Nie - ja popieram ca?kowicie - solidne eksperymenty i rygorystyczna ocena s?u?y i do tego daje motywacj?, by by? lepszym - co po tym, ?e b?dziemy siebie samych oszukiwa? - ja jestem mega sceptykiem i z natury wol? wierzy? naukowcom ni? ezoterykom, ale jestem jednocze?nie otwarty na trudne eksperymenty i testy, czy co? mo?liwe jest, czy nie a mentalka jest szczególna w swej skuteczno?ci i jednoczesnej "prostocie" dzia?ania.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ReCaLL
post 14.05.2008 - 21:43
Post #12


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 56

Notatnik


Mozliwe ze zdalne widzenie jest rezultatem przenoszenia swiadomosci.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tosterr
post 24.09.2008 - 21:54
Post #13


Go?? Rodziny
*
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


fajny patent z tym ?wiczonkiem, a spróbujcie stan?? przed lustrem i patrz?c ci?ge wmawai? sobie ?e ten w lustrze to jednak ja i ze to nim widze tego przed lustrem :0 tez fajne,ale podobnie? wpatruj?c sie w zwierciad?o mo?na ?le skonczy?,ale to na inny temat juz
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 13.02.2009 - 18:07
Post #14


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


Przy takim przesuwaniu swiadomosci w jaki? punkt musi si? co? tam jeszcze wyciagnac z ciala, nie tylko substancja ?wiadoma ale i jakie? cia?ka- pojazd W innym wypadku nie b?dzie mia? kto sobie u?wiadomi? ze patrzy na siebie. Jak na razie to mi wszystko wskazuje, ze wytwarzamy swoje duplikaty astralno mentalne, mog?ce by? no?nikiem cz?stki swiadomosci, reszta substancji duchowej pozostaje w ciele.
Przebada?em ze znajomymi ju? to dosy? dok?adnie to dziwo i nie stanowi to wlasciwie za bardzo tajemnicy.
Troch? mamy problem gdy nie wracaj? takie mysloksztalty- cia?ka do domku, ale nawet wtedy da si? zno?nie ?y?.
Robimy sobie automatycznie nowe i leci po staremu a Leon ma kolejna robot?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 14.02.2009 - 15:33
Post #15


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


A nie mog?o to by? u?ci?niecie spracowanej reki?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deamon Mormo
post 14.07.2009 - 11:40
Post #16


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 4

Notatnik


hmm chyba wszyscy swój g?ówny punk ?wiadomo?ci mamy na poziomie g?owy. Z reszta nic dziwnego , skoro s? tam najwa?niejsze zmys?y. Przeniesienia ?wiadomo?ci do innych g?ównych czakr (poza g?ow?) mo?e je znacznie pobudzi? i np odblokowa? zatkane kanaliki. Ja gdy uczy?em sie przenoszenia ?wiadomo?ci to zapomina?em o ca?ym swoim ciele, istnia? tylko punkt gdzie mia?a by? ?wiadomo??, wyobra?a?em go sobie i próbowa?em poczu?. Po pewnym czasie ten punkt jest juz wyodr?bniony i dobrze go czu?, mo?e pojawi? sie ciep?o lub mrowienie. Fajny efekt daje te? wtedy przesuni?cie ?wiadomo?ci na inny punkt np z stopy do kolana. Czyje cz?sto jakby ten punkt szed? do kolana jakby kto? mi palcem jecha? :) Uczy?em sie tego w NEW Bruca Roberta, ?wiadomo?? energii.

Jak poczu? ?wiadomo?? energii naj?atwiej ? zbli? swoje r?ce od wewn?trznych stron ale nie dotykaj jedynie przybli?aj i oddalaj a po pewnym czasie poczujesz jak?? g?st? substancje miedzy r?koma.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LucidLve
post 15.01.2013 - 21:47
Post #17


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2CYTAT(Deamon Mormo @ 14.07.2009 - 11:40) *
[...]
Jak poczu? ?wiadomo?? energii naj?atwiej ? zbli? swoje r?ce od wewn?trznych stron ale nie dotykaj jedynie przybli?aj i oddalaj a po pewnym czasie poczujesz jak?? g?st? substancje miedzy r?koma.


Deamon - czy zechcia?by? to jeszcze rozwin??.
Ja zupe?nie przypadkiem (a by? mo?e kiedy? o tym czyta?em i tego nie pami?tam- nie wykluczam tego) - w?a?nie co? takiego odkry?em.
Po pewnym czasie takiego zbli?ania i oddalania - mo?na wyczu? t? 'g?sto??' na wi?ksz? odleg?o??.
Co to dok?adnie jest?
Dzi?ki.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki LucidLve za ten przydatny wpis:
Hashal
Hashal
post 16.01.2013 - 00:09
Post #18


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 139Przy pracy z energi? takie ?wiczenie si? wykonuje w celu wytworzenia psi- balla. Kilka razy zdarzy?o mi si? skoncentrowa? tak, ?e energia by?a na tyle wyczuwalna i g?sta, ?e nie mog?em z??czy? d?oni dopóki si? nie rozproszy?em. Czu?em dziwne parcie jakbym mia? miedzy d?o?mi balon z powietrzem.

Odno?nie przenoszenia ?wiadomo?ci robi?em podobne próby kilka razy na ró?ne sposoby. W pracy próbowa?em przenie?? sw? ?wiadomo?? tak jakbym by? za moimi plecami i obserwowa? siebie. Fajna sprawa, bo od razu momentalnie si? wycisza?em i bardziej by?em skupiony na tu i teraz, co nios?o se sob? cudowny spokój i wewn?trzn? cisz?. Wyobra?a?em sw? ?wiadomo?? jako medytuj?ce drugie cia?o znajduj?ce si? w nie do namierzenia pustce gdzie? w bezkresie, które steruje cia?em fizycznym albo jako punkt b?d?cy poza mym cia?em obserwuj?cy je z innej perspektywy. Próbowa?em równie? to poszerza? wzlatuj?c wy?ej i wy?ej ponad budynek a nawet miasta i planet?. Co? wspania?ego, by?em jednocze?nie tu i tam :)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Hashal za ten przydatny wpis:
MadziaKK
Korba-dawid
post 16.01.2013 - 17:06
Post #19


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 26A czy przypadkiem to cwiczenie z d?o?mi nie dzia?a na zasadzie magnetyzmu? przepraszam za moj scpetyzm choc ciwczenie naprawde fajnie dziala.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
serafis
post 16.01.2013 - 17:21
Post #20


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 201

Notatnik


Co do przenoszenia ?wiadomo?ci. Gdy zasypiam po rozbudzeniu si? i widz? obrazy to skupiam si? na nich i jakby mnie "wci?ga" do ?rodka. Dzia?a to te? normalnie, tylko ?e wtedy mam za s?abe dostrojenie do ld/oobe, ale czuj?, ?e dzia?a.
Co do ?adowania si?. Polecam ?wiczenie, które opisa? Robert Noble, gdy by? w Londynie. Skupiamy si? na odczuciu w stopach (energii tak naprawd?), przenosimy wy?ej, wy?ej, a? do czubka g?owy, ca?y czas skupiaj?c si? na odczuciu energii na fragmentach cia?a przez które ju? przesz?a. I potem powracamy do stóp. Powtarzamy do znudzenia si?. Podobno ma to wywo?a? wibracje, ale nie uda?o mi si? tego osi?gn??. Jednak mia?em lepsze fazy w trakcie ld/oobe. ;)
PS zajrzyjcie do notatnika, troch? o poziomach i strukturze ?wiata. ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Majin
post 31.10.2015 - 11:44
Post #21


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 68

Notatnik


Witajcie, od?wie?am temat.
Od pewnego czasu do?wiadczam dziwnego uczucia "wci?gania" jak przerzucam ?wiadomo??. Kiedy pierwszy raz próbowa?am przerzuca? ?wiadomo?? to sz?o mi to opornie i obraz szybko znika? i w efekcie bola?a mnie g?owa . :P Od chyba kilku miesi?cy spontanicznie do?wiadczam przeskakiwania ?wiadomo?ci. Na przyk?ad dzi?, siedzia?am na ?ó?ku spojrza?am w okno, które wychodzi na podwórko, w oddali by?o wida? budynek w którym Pani sta?a oparta o okno i pali?a papierosa, s?o?ce na ni? pada?o i wida? by?o, ?e si? cieszy tym dniem. I w tym momencie nagle poczu?am wci?ganie, moja ?wiadomo?? zacz??a lecie? w jej stron? i mia?am tak? ogromn? ch?? spojrzenia jej oczami. Czu?am, ?e jak na to w pe?ni pozwol? to b?d? widzie? to co ona. To by?o tak silne i tak wci?gaj?ce, ?e trudno mi by?o to opanowa?. Ale strach by? silniejszy i "wróci?am" do siebie. Po prostu ba?am si?, ?e utkn? w jej ?wiadomo?ci. Czy to jest w ogóle mo?liwe? Czy mo?na utkn?? w czyjej? ?wiadomo?ci? Czyta?am o bilokacji, ale to raczej nie jest do ko?ca to...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Stron V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park