g00rmik's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Friday 13th October 2017

entry 13.10.2017 - 08:17
?mieszny obrazek, bo bardzo rzadko mi si? zdarza spotka? osoby z ?ycia publicznego i to jeszcze takiego formatu.
W?adymir Putin pojawi? si? w sumie nie wiem sk?d, nie by? zbyt rozmowny, nie by? prezydentem Rosjii a agentem KGB, albo pochodnej s?u?by. I mimo, ?e na tej ulicy, na której go spotka?em by? sam, dumny, dobrze ubrany, w swoim obecnym wieku, z przesytem poczucia w?asnej zajebisto?ci :) to wiedzia?em, ?e towarzyszy mu co? lub kto? kogo nie widz? i nie zobacz?. Zamieni?em z nim nawet par? zda?, mimo ?e nie nie by? zbyt rozmowny, to komplementy spotkania takiej osoby w takim miejscu przyj?? grzecznie i z klas?. Czego? szukali, nie wiem czego ale czego? szukali...
Potem wdzia?em mojego syna jak bawi? si? w jakiej? rozpadlince. Jak to dzieci, wejd? w ka?d? dziur? w ziemi, ?eby zobaczy? co tam jest. Nagle zauwa?y?em, ?e mój syn w odleg?o?ci jakich? 50m nagle znikn??, jakby gdzie? wpad?. Biegn? wi?c w tamtym kierunku, widz? ?e do??cza do mnie ?ona. Dobiegamy do jamy ziej?cej z ziemi zalanej b?otnist? wod?, panika i rozpacz, ale nie czuj? ?e ma?y ?yje. Wsadzam ?apy pod wod?, grzebi? i co? si? dzieje. Jeden brzeg jamy jest elastyczny i mo?na go odgi??, jest tam przej?cie. Widz? uwi?zionych wiele dzieciaków. Widz?, ?e jest nas wi?cej nad tym do?em, wyci?gamy te dzieciaki i podajemy rodzicom. Ale mojego nie ma, który? z wyci?ganych mówi, ?e tam kto? jeszcze jest i znalaz? skarb. Po chwili namys?u przeciskam si? wchodz?c do jamy, która przechodzi w tunel a potem w grot? z kratami w ?cianie. Jakie? antyczne ruiny. Widz? syna za kratami i zastanawiam si? jak on tam wlaz?... Po chwili przybiega pochwali? si? znaleziskiem ?redniej wielko?ci waza pi?knie zdobiona ze srebra ze z?otymi ornamentami. Jest tego wi?cej, jakie? ?wieczniki, misy, kielichy, generalnie z?oto i srebro z kamieniami.
Pami?tam, ?e jeszcze wesz?a tam jaka? kobieta zachwycaj?ca si? tym skarbem i t?umaczy?a, ?e ta waza nie jest ze srebra a z bia?ego z?ota i ?e mo?e tu by? pochowana jaka? bardzo wa?na osobisto??. Ogarniam syna i pytam gdzie to znalaz?, prowadzi mnie w?skim niskim korytarzem, którego nie widzia?em nad przepa?? w du?ej grocie, tam stoi zmursza?y kryty most nikn?cy w ciemno?ci groty. Stwierdzam, ?e do?? wra?e? na dzi? i wychodzimy.(klik) Widz? syna w szkole jak pokazuje innym dzieciom swoje znaleziska...

Mo?e czas ju? zainwestowa? w kruszec? :)

 
« Następny starszy · g00rmik's Notatnik · Następny nowszy »