Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

Freya's Notatnik

Hallo Witam Wszystkich

Zapisa?am si? na wasz kurs OOBE, dzi?kuj? za emaile.

B?d? mog?a zacz?? jednak dopiero od czwartku lub pi?tku, jak?e nie mog? si? ju? doczeka?.

W temacie ?wiadomego ?nienia jestem ca?kowitym laikiem. Pomy?la?am jednak, ?e to mo?e mi pomóc w zrozumieniu a moze raczej kontrolowaniu wyskakiwania, przeskakiwania z tego poziomu, z tej przestrzeni do innej równoleglej lub podgl?dania innych stref.
By? mo?e znajdzie si? tu kto? z podobnymi do?wiadczeniami do moich, z czego bym by?a bardzo rada. B?d? mia?a w mi?dzyczasie troch? wolnego, poczytam wasze forum i do?wiadczenia. Na razie chcia?amam si? najzwyczajniej przywita? i zapoda? par? informacji.

?ni? oczywi?cie jak ka?dy, czasem pami?tamam czasem nie.
Mam za to pewn? przypad?o??, a mo?e jednak inaczej, po prostu czasem przydarza mi si? przebywa? nie w tej rzeczywisto?ci, znale?? si? prosto gdzie indziej, normalnie, na jawie, nie podczas snu.

Przyklad:
Biega?am po przeprowadzce prawie codziennie, od skrzy?owania prosto w prawo po pó?kolu mija?am 2 ogródki piwne- pizzerie, ?mieszn? alejk?, budynki wojskowe i wybiega?am po drugiej stronie domu, przechodzilam przez ulic? i by?am w domu, i tak par? tygodni. Potem z?apa?am grypke, wiec siedzia?am par? dni w domu. Kiedy by?o mi ju? lepiej , rozpocz??am powrót do zdrowia od spacerów z przyjacielem i psem. Pomy?la?am, ?e poka?e mu pizzerie niedaleko, ko?o której biega?am i o której mu ju? wspomina?am . Idziemy idziemy, on pyta jak daleko jeszcze, a ja mu ?e to powinnismy ju? w?a?ciwie min??. Szukali?my jeszcze 30 minut chyba i nic. Nie ma. Ani pizzeri, ani Alejki, ani wojska.... nic... pomimo i? on wie ?e jestem inna, poczu?am si? strasznie g?upio. Przytulil mnie i wrócili?my do domu zm?czeni szukaniem.
Mniej wi?cej tydzie? pó?niej sama na spacerze z suni? odnalaz?am , od skrzy?owania prosto w lewo po pó?kolu min??am 2 ogródki piwne- pizzerie, ?mieszn? alejk?, budynki wojskowe , to by?a ta droga, tyle ?e ko?czyla si? kilometr od domu na lewo, wychodzi?o si? z niej w bajecznej greckiej restauracji pod lampionami.
Odbicie lustrzane mojej drogi do biegania. Ale do tej pierwsze wersji drogi nie umiem powróci?.

Przyklad:
Czekam na stacji nadziemnej na metro, jest wieczór , jad? po pracy do przyjació?ki. S?ysz? buczenie, odwracam g?ow? w prawo a tam na 3 nast?pnych peronach stoj? stare poci?gi z lokomotywami, wsiadaja i wysiadaja ludzie, ale na pewno nie z tego wieku. Ciekawie bylo to poogl?da?. Nadjecha? mój poci?g spojrza?am na niego, potem znowu odwrócilam si? by spojrzec na przesz?o??, ale jej ju? nie by?o.

Pozdrawiam wszystkich... Freya

przez: warmine on 05.05.2018 - 22:39

Witaj . Zapad?a cisza u Ciebie . Zacz??a? kurs a czy go uko?czy?a? ?

przez: Freya on 08.05.2018 - 22:04

Witaj warmine, mieli?my trudn? sytuacj?, wszystko si? popl?ta?o i wszystkie inne sprawy posz?y na bok.
Dzi?ki za przypomnienie, skorzystam z niego i zaczn? jeszcze raz od pocz?tku.

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services