Freya's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 15.01.2018 - 19:27
Zapisa?am si? na wasz kurs OOBE, dzi?kuj? za emaile.

B?d? mog?a zacz?? jednak dopiero od czwartku lub pi?tku, jak?e nie mog? si? ju? doczeka?.

W temacie ?wiadomego ?nienia jestem ca?kowitym laikiem. Pomy?la?am jednak, ?e to mo?e mi pomóc w zrozumieniu a moze raczej kontrolowaniu wyskakiwania, przeskakiwania z tego poziomu, z tej przestrzeni do innej równoleglej lub podgl?dania innych stref.
By? mo?e znajdzie si? tu kto? z podobnymi do?wiadczeniami do moich, z czego bym by?a bardzo rada. B?d? mia?a w mi?dzyczasie troch? wolnego, poczytam wasze forum i do?wiadczenia. Na razie chcia?amam si? najzwyczajniej przywita? i zapoda? par? informacji.

?ni? oczywi?cie jak ka?dy, czasem pami?tamam czasem nie.
Mam za to pewn? przypad?o??, a mo?e jednak inaczej, po prostu czasem przydarza mi si? przebywa? nie w tej rzeczywisto?ci, znale?? si? prosto gdzie indziej, normalnie, na jawie, nie podczas snu.

Przyklad:
Biega?am po przeprowadzce prawie codziennie, od skrzy?owania prosto w prawo po pó?kolu mija?am 2 ogródki piwne- pizzerie, ?mieszn? alejk?, budynki wojskowe i wybiega?am po drugiej stronie domu, przechodzilam przez ulic? i by?am w domu, i tak par? tygodni. Potem z?apa?am grypke, wiec siedzia?am par? dni w domu. Kiedy by?o mi ju? lepiej , rozpocz??am powrót do zdrowia od spacerów z przyjacielem i psem. Pomy?la?am, ?e poka?e mu pizzerie niedaleko, ko?o której biega?am i o której mu ju? wspomina?am . Idziemy idziemy, on pyta jak daleko jeszcze, a ja mu ?e to powinnismy ju? w?a?ciwie min??. Szukali?my jeszcze 30 minut chyba i nic. Nie ma. Ani pizzeri, ani Alejki, ani wojska.... nic... pomimo i? on wie ?e jestem inna, poczu?am si? strasznie g?upio. Przytulil mnie i wrócili?my do domu zm?czeni szukaniem.
Mniej wi?cej tydzie? pó?niej sama na spacerze z suni? odnalaz?am , od skrzy?owania prosto w lewo po pó?kolu min??am 2 ogródki piwne- pizzerie, ?mieszn? alejk?, budynki wojskowe , to by?a ta droga, tyle ?e ko?czyla si? kilometr od domu na lewo, wychodzi?o si? z niej w bajecznej greckiej restauracji pod lampionami.
Odbicie lustrzane mojej drogi do biegania. Ale do tej pierwsze wersji drogi nie umiem powróci?.

Przyklad:
Czekam na stacji nadziemnej na metro, jest wieczór , jad? po pracy do przyjació?ki. S?ysz? buczenie, odwracam g?ow? w prawo a tam na 3 nast?pnych peronach stoj? stare poci?gi z lokomotywami, wsiadaja i wysiadaja ludzie, ale na pewno nie z tego wieku. Ciekawie bylo to poogl?da?. Nadjecha? mój poci?g spojrza?am na niego, potem znowu odwrócilam si? by spojrzec na przesz?o??, ale jej ju? nie by?o.

Pozdrawiam wszystkich... Freya