silverek84's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 11.10.2006 - 18:02
Witam.

Na wst?pie chcia?em napisa? ?e bardzo ciesz? si? ?e ruszy?a kolejna edycja kursu. Mam nadziej? ?e b?dzie mi dane w niej uczestniczy?.

Poraz pierwszy o OOBE us?ysza?em jakie? 10 lat temu. By?em wtedy jeszcze dzieciakiem. Kuzyn opowiad? mi jak to jego kolega opuszcza swoje cia?o i udaje si? np do Nowego Yorku. Bardzo mnie to zaciekawi?o, postanowi?em spróbowa? lecz niestety nic z tego nie wyszlo. Jak wiadomo szybko si? podda?em, rzuci?em to i postanowi?em nie zawraca? sobie tym g?owy. Jakie? pó? roku temu, przypdkowo natrafi?em w internecie na OOBE. Przypomnia?em sobie ?e spotka?em si? ju? z tym okre?leniem kilka lat temu. Zacz??em zbiera? ró?nego rodzaju materia?y na ten temat (ksi??ki, porady itd) a nast?pnie powolutku studiowa?. O dziwo na pierwsze efekty nie musia?em dlugo czeka?. W trans uda?o mi si? wej?? ju? pierwszego dnia. Od tego momentu zajmuje si? tym zjawiskiem do dzi? czyli ok 5-6 miesi?cy...

Je?li chodzi o moje doznania to s? one opisane w notatniku który prowadze ju? jaki? czas. Jest on dost?pny na tej stronie.

Dlaczego chc? do?wiadcza? OOBE oraz dlaczego chc? uczestniczy? w kursie ???

OOBE jest niesamowitym zjawiskiem. Gdy raz tego do?wiadczysz to natychmiastowo zmienia si? w tobie spojrzenie na wszystko (ludzi, ?ycie...). Tak by?o w moim przypadku. Pragn? do?wiadcza? tego zjawiska po to by pozna? siebie, ?ycie, rozwin?? si? duchowo, by? lepszym cz?owiekiem, poszerzy? swiadomo??, dowiedzie? si? jak to naprawd? wszystko funkcjonuje, dok?d zmierzamy, pozna? istoty które wyt?umacz? mi wiele rzeczy oraz poprowadz? mnie w moim dalszym ?yciu. W g?owie rodzi si? wiele pyta?. Na pewno nie znajd? odpowiedzi na wszystkie ale mam nadziej? ?e chocia? na cze??.

Od kursu oczekuj? tego ?e pomo?e mi on jeszcze bardziej rozwin?? w sobie zdolno?? opuszcania cia?a. Mam nadziej? ?e znajd? tu wiele cennych porad i wskazówek dzi?ki którym b?d? móg? poszerzy? swoje do?wiadczenie. Równie? mam nadziej? ?e poznam tu wiele wspania?ych osób z którymi b?d? móg? podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami oraz spostrze?eniami.

Pozdrawiam

Marcin

 
« Następny starszy · silverek84's Notatnik · Następny nowszy »