MarcinM's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 26.01.2020 - 23:45
Poraz kolejny zwi?kszono mi dawke perazyny dwukrotnie. Mimo wszystko lek przesta? na mnie zupe?nie dzia?a?. Ostatnio przepracowa?em miesi?c w canal plus. Wyrzucili mnie za brak kompetencji. Okres ?wi?teczny sp?dzi?em na ostrym alkoholizowaniu si?. Od nowego roku intensywnie gram w gry komputerowe, w czym do niedawna pomaga?o mi piwo. Stycze? to okres bardzo intensywnych wizji, jakich doznaj?. Wywala mnie z cia?a w gwiazdy, mg?awice itp gdzie ogl?dam mi?dzy innymi ró?nego rodzaju ?wietliste istoty, oraz statki. Najciekawsza by?a podró?, podczas której lecia?em w gór? wzdlu? olbrzymiego drzewa ?ycia.Na dniach wróci?em z kilkudniowego pobytu w górach. Na wyje?dzie szwankowa?a mi psychika. M?czy?y mnie my?li depresyjne. Mia?em problemy ze skupieniem sie na przyjemno?ciach. Taki stan nie trwa? ca?e dnie od rana do wieczora, lecz mimo wszystko sytuacja pojawia?a si? na tyle cz?sto, ?e sta?o sie to nie ma?ym problemem. Najpierw sie czego? obawiam a nast?pnie my?le dlaczego w?a?ciwie pojawi? si? we mnie ten l?k, analizuj?c dok?adnie nad tym jakie to konkretnie zdanie pojawi?o sie w mojej g?owie. W nocy mia?em pot??ne wizje. W pokoju znikn?? mi sufit a na niebie pojawi?a mi si? czerwona mg?awica, w któr? wlecia?em.

 
« Następny starszy · MarcinM's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz