MarcinM's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 20.09.2019 - 21:41
Zacz??em bra? Perazyn? regularnie co noc. Sny po niej s? bardzo wyraziste i rozbudowane. Tak naprawd? jeszcze nigdy nie obserwowa?em otoczenia tak dok?adnie jak teraz. Podczas jazdy samochodem uwa?nie przegl?da??m si? ka?demu elementowi pojazdu dokladnie ogl?daj?c ka?dy brud na kierownicy czy te? nierówno?ci na peda?ach. To samo tyczylo si? np snu dziej?cego sie na strzelnicy. Tam z kolei bardzo d?ugo ogl?da??m swój karabin obserwuj?c ka?dy szczegó? broni. Intensywnosc odczuwania dotyku równie? mocno si? zwi?kszy?o. Najwa?niejsza jest jednak zmiana toku, oraz tre?ci rozmów zwi?zanych z ró?nego rodzaju k?ótniami czy te? traumami. Ludzie, z którymi mam wszelakie problemy do przerobienia, czy te? fikcyjne postacie symbolizuj?ce dany ci???cy mi aspekt zacz??y by? dla mnie jakby milsze i bardziej rozmowne. Podejmowa?y one w znacznie wi?kszym stopniu ni? dotychczas dialog a ja sam by?em o wiele spokojnieszy. Do wielu spraw zac???em patrze? z dystansem. Rano budz? si? z wewn?trznym spokojem.

 
« Następny starszy · MarcinM's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz