p?ywak's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 01.05.2016 - 08:45
Moja próba wyj?cia z cia?a cofn??a mnie tym razem w przesz?o??. Najpierw wyfrun??em ze swojego pokoju na zewn?trz, zwiedzi?em swoje okolice, potem chcia?em by? gdzie? w Ameryce, no i si? znalaz?em w pi?knym krajobrazie. Ale nagle cofn??o mnie do przesz?o?ci. Zobaczy?em siebie w starym mieszkaniu w Siemianowicach, kiedy jeszcze mieszka?em u swojej babci. Mia?em tam swój pokoik i tam w?a?nie po?o?y?em si? do swojego ?ó?ka i mia?em...OOBE. Wyszed?em ponownie ze swojego cia?a, odwiedzi?em swoj? babci?, która mnie oczywi?cie nie widzia?a, wszystko w mieszkaniu by?o po staremu, tak jak pami?tam (teraz jest inaczej, bo mieszka tam moja kuzynka z rodzin?). Potem znalaz?em si? na zewn?trz budynku i zacz??em zwiedza? okolic?. Budynek by? tym razem inny, jaki? nowocze?niejszy, z balkonami (chocia? ich tam nie ma), sam nie wiedzia?em czy to ten sam budynek. Ale gdy wróci?em do ?rodka, wszystko by?o znów jak dawniej. Obudzi?em si? w swoim obecnym ?ó?ku, wi?c powrót z mojej podró?y astralnej nast?pi? na skróty. Mo?e wi?c to by?o tylko jedno OOBE a nie dwa?

 
« Następny starszy · p?ywak's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz