p?ywak's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 23.04.2015 - 10:32
a oto kilka interesuj?cych snów, które mi si? ostatnio przytrafi?y:
najpierw by?o wydarzenie na morzu, gdzie znajdowa?em si? wraz z kilkoma rodzinami na jakim? stateczku. Zacz?? on chyba ton?c, bo ludzie znale?li si? nagle w wodzie. By?y tam kobiety, m??czy?ni i dzieci. M??czy?ni próbowali ratowa? swoje ma?e dzieci i p?yn?li z nimi wokó? ?odzi, a ja patrzy?em na to ze ?zami w oczach. Niektórzy zacz?li ton?c, inni uczepiali si? lodzi, ale nie wszyscy dali rady. Dwóch m?odych m??czyzn z dzie?mi sz?o na dno, próbowali jeszcze wyp?yn??, ale nie mieli do?? powietrza w p?ucach i zalegli na dnie. Widzia?em jak si? poddaj? i nic nie umia?em zrobi?, by?em tylko niewidzialn? dusz?. Dawno nie mia?em tak makabrycznego snu, który ko?czy? si? w taki nieszcz??liwy sposób.
Nast?pny sen by? o wiele przyjemniejszy. Mia?em jak?? maszyn? do latania i uda?o mi si? wznie?? w powietrze. Przelatywa?em przez góry, pojawi?em si? w miejscu, gdzie ju? kiedy? by?em. Pode mn? ludzie, bawi?ce si? w ?niegu dzieci, pe?nia szcz??cia. I oto przelatuj? nad pewnym domem, który te? znam. Chce wyl?dowa?, ale musz? uwa?a? na przewody elektryczne, bo gdy ich dotkn? to mog? zgin?? (dziwne, jak mo?na zgin?? we ?nie?). Potem udaje mi si? wyl?dowa?. Spotykam swoj? dawno zmar?? ciotk?, to jej dom. Jest fajna, m?oda, w pe?ni sil. Rozmawiamy, ona chce wynaj?? pokój, ja korzystam z tej oferty i zatrzymuj? si? u niej na jaki? czas. Ale w ko?cu chc? znów lata?, jednak maszyna nie dzia?a. Ju? si? boj?, ?e utkn? tu na zawsze. A ciotka chce lecie? ze mn?. Tylko ?e maszyn? mo?e lecie? jedna osoba. Obiecuj?, ?e wróc? po ni?. Udaje mi si? w ko?cu naprawi? maszyn? i odlecie?. Potem si? wybudzam.

 
« Następny starszy · p?ywak's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz