oobe.pl

Start Porady Roberta
Monroe
Porady Brucea
Moena
Porady Darka
Sugiera
Park
<< Powrót do spisu porad Darka
Sugiera

 

SŁOWNIK

c.f.: ciało fizyczne.

czakra: (skt. cakra) koło lub okrąg; według filozofii jogi jeden z siedmiu ośrodków energetycznych ciała.

eksploracja: (ang. exploration) badanie, odkrywanie, poszukiwanie.

eksterioryzacja: (ang. exterior - na zewnątrz) wyjście z ciała, opuszczanie ciała.

FŚ: Fizyczny Świat, Rzeczywistość Fizyczna, Czasoprzestrzeń, Ziemskie Życie.

Kula Wiedzy: błyszcząca, owalna energia zawierająca skondensowane myślo-emocje; magazyn informacji, zebrane doświadczenia, klimaty, uczucia, obrazy, hologramy.

Kurtyna: energia oddzielająca Rzeczywistość Fizyczną od Niefizycznej; zasłona utkana z irracjonalnego lęku przed Nieznanym oraz uzależnień od Ziemskiego Życia.

Nibyludzie: kreacje, projekcje, atrapy; iluzoryczne postacie tworzone przez umysł obserwatora. Wyglądem i zachowaniem przypominają rzeczywiste, żywe istoty jednak nie posiadają świadomości, a przez to są martwe. Swoją energię czerpią z myśli i zachowania obserwatora.

Nicość: Jasna, Szara, Ciemna; ziarnista, kopulasta przestrzeń, otchłań; granica oddzielająca kolejne częstotliwości fazowania.

NG-C (SŚC): Naelektryzowane Gumo-Ciasto (Strumień Ściągający do Ciała); energia o silnych właściwościach kotwiczących w ciele, nagminnie występująca w płytkim OP oraz na granicach oddzielających kolejne częstotliwości fazowania. Przyjmuje najróżniejsze formy: jawne (niesubtelne), może to być: ciasne i ciężkie ubranie, długa czapa z ciężkim pomponem, uprząż, gęsty olej, strome i śliskie zbocze, ostry zakręt, silny podmuch, nieprzenikliwa ściana, itp. oraz ukryte (wyrafinowane), np.: natrętna myśl utrudniająca koncentrację, rozpraszający uwagę przedmiot w dłoni, uporczywa duszność, ślinotok, kęs w gardle, uczucie tonięcia, itp. Jej podstawowym celem jest ściągnięcie obserwatora do ciała każdym możliwym sposobem, ograniczenie zasięgu penetracji, utrzymanie za wszelką cenę w ciele.

NŚ: Niefizyczny Świat, Rzeczywistość Niefizyczna.

Obszar Antagonizmów: miejsce charakteryzujące się gwałtownym przemieszczaniem percepcji obserwatora w biegunowe położenia; huśtawka odczuć: duże - małe, ciche - głośne, wypukłe - wklęsłe, cienkie - grube.

OP: Obszar Przycielesny; miejsce znajdujące się na skraju czasoprzestrzeni; Płytki - gdy unieruchomienie w ciele jest znaczne, dostrojenie niepełne, percepcja niefizyczna zawężona, a przez to kontakt z Odmiennymi Systemami Energii niemożliwy lub silnie ograniczony; Głęboki - kiedy katalepsja niewystępuje, zmysły niefizyczne w pełni ukształtowane, wyostrzone i otwarte na Inne Rzeczywistości.

OSPUO: Obszar Stworzony Przez Umysł Obserwatora; hologramowa rzeczywistość do której trafia obserwator po wyjściu z ciała. Generowany jest z wiązki Energii podatnej na odkształcanie przez ludzką myśl i emocje (myślo-emocje). W zależności od świadomych i bliżej nieuświadomionych czynników wpływających na aktualny stan umysłu obserwatora, można wyróżnić: Atrakcyjny, Lękowy, Neutralny.

PARK (CENTRUM PRZYJĘĆ): kreacja stworzona przez ludzką cywilizację zamieszkującą Ziemię wicie tysięcy lat temu; stacja przesiadkowa mająca na celu złagodzenie szoku pośmiertnego; cechuje się autonomicznością, a jedynym występującym tu uczuciem jest MIŁOŚĆ.

POZA: ogólny termin oznaczający wszystkie znane i nieznane oraz materialne i niematerialne Systemy Energii znajdujące się poza fizyczną percepcją obserwatora; Odmienna Rzeczywistość.

Rota: kula myśli, pakiet myśli, całkowita pamięć, wiedza, informacja, doświadczenie, historia (zob. Robert Monroe, Dalekie Podróże, 1995, s. 142); patrz Kula Wiedzy.

System Przekonań: terytorium zajęte przez niefizycz-ne istoty ludzkie ze wszystkich okresów i miejsc, które zaakceptowały i zgodziły się z różnymi przesłankami. Mieszczą się w nich przekonania religijne oraz filozoficzne zakładające pewną formę istnienia po śmierci (zob. Robert Monroe, Najdalsza Podróż, 1996, s. 299).

WW: Wewnętrzny WskaĽnik; dodatkowy niefizyczny zmysł informujący o stopniu dostrojenia, "odległości" od ciała, "czasie" pozostałym do powrotu. Pozwala odróżnić żywych od nibyludzi; szósty zmysł, trzecie oko, intuicja, przeświadczenie.

 

<< Powrót do spisu porad Darka
Sugiera